TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN TỔ CHỨC XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Chiều ngày 16 tháng 10 năm 2018, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức xét duyệt kế hoạch công tác của Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp.

Tham dự cuộc họp có Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, khoa phòng và cán bộ, nhân viên của phòng. Tại cuộc họp, bà Ngô Thị Lục, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp đã trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Phòng hiện có 10 CBVC (1 hợp đồng) (1 thạc sỹ, 8 đại học, 1 trung cấp). Tất cả cán bộ trong phòng đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Năm học 2018 – 2019, Kế hoạch của phòng được xây dựng gồm các nội dung: công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức;công tác hành chính; công tác tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác mua sắm cơ sở vật chất; công tác tổng hợp;công tác bảo vệ, vệ sinh; công tác thi đua, công tác đoàn thể...

1. Về công tác tổ chức:

Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên toàn trường. Tham mưu cho BGH làm tốt công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch cán bộ, chế độ nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm kịp thời, chế độ bảo hiểm xã hội cho thai sản, chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên cho GV; chế độ bảo hiểm y tế cho HSSV, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV đầu khóa học. Năm học 2018 – 2019, trước nhu cầu của nhà trường, Phòng sẽ tham mưu cho Ban giám hiệu để làm thủ tục xin UBND tỉnh cho phép trưởng tuyển 1 giáo viên giảng dạy Piano.

2. Về công tác hành chính:

- Phục vụ tốt công tác đào tạo.

- Phục vụ tốt công tác tuyển sinh.

- Bảo quản tốt, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, NCKH của CBGV, HSSV.

- Làm tốt công tác tổ chức, lễ tân và đối ngoại trong các dịp lễ, hội nghị...

- Làm tốt công tác đón tiếp, phục vụ giáo viên về giảng dạy hệ VHVL, hệ bồi dưỡng ngắn hạn tại trường.

- Quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ công chức, viên chức lưu trữ các văn bản quản lý hành chính nhà nước theo đúng quy định.

3. Về công tác hành chính:

- Tham mưu dự toán thu chi hàng năm chính xác, kịp thời, đầy đủ, đúng luật Ngân sách và quyền tự chủ tài chính của nhà trường.

- Kiểm tra, quản lý sử dụng tài sản trong nhà trường.

4. Về công tác xây dựng cơ bản:

- Theo dõi dự án Nhà học chuyên ngành 5 tầng tại cơ sở 2.

- Tiếp tục thực hiện nhà ở sinh viên tại cơ sở 2.

5. Về công tác mua sắm cơ sở vật chất

Rà soát lại các tài sản, công cụ, dụng cụ ở phòng khoa, thiết bị học tập hư hỏng để xin thanh lý, hủy bỏ.

6. Về công tác tổng hợp

Thu thập, xử lý, quản lý sử dụng thông tin, truyền đạt các quyết định của Hiệu trưởng; tổng hợp tình hình của các đơn vị, kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền; giúp Hiệu trưởng, Ban giám hiệu trong việc theo dõi, đôn đốc, quản lý và chỉ đạo các hoạt động của trường.

7. Công tác bảo vệ, vệ sinh

8. Công tác thi đua, công tác đoàn thể

Sau phần trình bày các kế hoạch hoạt động của năm học 2018 - 2019, bà Ngô Thị Lục đã nêu một số kiến nghị, đề xuất với Ban giám hiệu và các đơn vị khoa, phòng, trung tâm...

Hội đồng trường thống nhất cao và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực hoàn thiện bản kế hoạch của đơn vị. Ban giám hiệu đồng ý với các kiến nghị, đề xuất của phòng và mong muốn Phòng làm tốt hơn nữa việc bảo quản tài sản của nhà trường và vệ sinh khuôn viên, phòng học thật sạch sẽ, tạo nên một môi trường nhà trường xanh – sạch – đẹp. Th.S Lê Vũ Anh, Hiệu trưởng nhà phiên họp và mong muốn cán bộ của phòng đoàn kết xây dựng tập thể và nhà trường vững mạnh cũng như cố gắng thực hiện tốt các kế hoạch đặt ra.

 

Bài viết mới