Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và ký cam kết thi đua năm học 2017- 2019

Thực hiện Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 06/12/2017, Khối thi đua các trường Đại học, cao đẳng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và ký cam kết thi đua năm học 2017 - 2018 tại Trường Đại học Y khoa Vinh, Khối trưởng khối thi đua. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Nghệ An, đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ thi đua, đại diện Đoàn Thanh niên, Phòng quản lý học sinh sinh viên 09 trường trong khối.

Năm học 2017 - 2018, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chù trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và HSSV. Tăng cường công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Phát triển chương trình đào tạo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Tiếp tục giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… với các chỉ tiêu: tổ chức 02 - 03 buổi sinh họat của khối, 9/9 trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 02 trường được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và 01 trường được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Bài viết mới