Giới thiệu sách " Giáo trình Nghề giáo viên mầm non" - Hồ Lam Hồng

Đối với trẻ mầm non, cơ hội cho sự phát triển của trẻ được thực hiện một cách tích cực giữu việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong nhà trường, giáo viên là người trực tiếp biến những kiến thức lý luận và thực tiễn giáo dục và day học. Phẩm chất đạo đức, trình độ nhận thức và khả năng tư duy sáng tạo của học trò không chỉ phụ thuộc vào chương trình và sách giáo khoa, vào môi trường học tập ở nhà trường mà phụ thộc nhiều vào chính phẩm chất và nhân cách, trình độ chuyên môn và năng lực nghề nghiệp của giáo viên.

Sự thành thạo các kĩ năng sư phạm giúp các giáo viên mầm non nhanh chóng đạt được những mục tiêu giáo dục " Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một".

Nghề giáo viên mầm non là một trong các học phần mới, bắt buộc trong Chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng, có thời lượng 2 đơn vị học trình. Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non: chức năng và các kỹ năng nghề giáo viên mầm non...; nhân cách và nghề giáo viên mầm non, con đường hình thành phẩm chất và năng lực của giáo viên mầm non, định hướng phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non...

Giáo trình nghề giáo viên mầm non

Nội dung cuốn giáo trình chia làm 2 chương:

Chương I - Hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non

Chương II - Nhân cách và nghề của giáo viên mầm non

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học tập của thầy cô và sinh viên ngành Sư phạm mầm non, Trung tâm Thông tin Thư viện đã bổ sung nhiều Giáo trình, sách tham khảo giúp cho thầy cô và sinh viên nghiên cứu một cách hiệu quả.

 

Bài viết mới