Thông báo Làm thẻ Thư viện

THÔNG BÁO LÀM THẺ THƯ VIỆN

 

Để đáp ứng nhu cầu đọc tài liệu và tìm kiếm thông tin của Bạn đọc Thư viện trường Cao đẳng VHNT nhận đăng ký làm thẻ bạn đọc.

Đối tượng:

+ Cán bộ - giảng viên của trường CĐVHNT

+ Sinh viên của trường

Nơi đăng ký: Phòng Thư viện dãy nhà ba tầng trường CĐVH NT

Thời gian: T08h00 đến 16h30 (từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Thủ tục:

  1. 01 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, khóa)
  2. Chứng minh nhân dân
  3. Thẻ Sinh viên

Thông tin liên lạc

+ Phòng Thư viện

+ Điện thoại: 0383.551122

Bài viết mới