Giới thiệu sách " Giáo trình điện tử Kỹ thuật chế biến món ăn"

Giáo trình điện tử là cách tiếp cận tốt nhất cho người học thông qua cách dạy học hiện đại kết hợp với việc áp dụng các thành quả của khoa học kỹ thuật vào giáo dục như: khai thác những ưu thế, tiện lợi của công nghệ tin học, các phương tiện nghe nhìn nhằm đưa nhà trường, lớp học, giáo viên đến tận người học. Giáo trình điện tử này được biên soạn bao gồm những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ  chế biến món ăn. Cụ thể là: phần nội dung bằng chữ được xen kẽ với hình ảnh (ảnh động, ảnh tĩnh), âm thanh...Đối tượng phục vụ của giáo trình là phục vụ cho những người có nhu cầu học nghề ma không có điều kiện học tập trung, những người đang nấu ăn chưa qua đào tạo muốn bắt đầu học từ những bước cơ bản; những cán bộ quản lý hoặc những người khác muốn quan tâm tìm hiểu về nghiệp vụ chế biến món ăn...Ngoài ra giáo trình này còn được sử dụng để làm tài liệu giảng dạy đa phương tiện cho giáo viên. Giáo trình điện tử chính là giáo trình tốt nhất để người học tiếp thu những tri thức dưới mọi hình thức nghe, nhìn và lưu giữ kiến thức, nhờ đó kĩ năng sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

Giáo trình điện tử nghiệp vụ chế biến món ăn gồm có 9 chương được sắp xếp theo thứ tự nhận thức, vận động của thực phẩm bắt đầu từ các bước chế biến sau đó đến phần trình bày và cuối cùng là hoàn thiện món ăn.

- Chương 1: Thực phẩm và kỹ thuật sơ chế

- Chương 2: Trang thiết bị, dụng cụ dùng trong nhà bếp

- Chương 3: Kỹ thuật cắt thái - tỉa hoa trang trí

- Chương 4: Phối hợp nguyên liệu, gia vị

- Chương 5: Phương pháp làm chín món ăn

- Chương 6: Kỹ thuật chế biến nước dùng, xốt, xúp

- Chương 7: Kỹ thuật chế biến bánh và các món ăn tráng miệng

- Chương 8: Kỹ thuật trình bày món ăn

- Chương 9: Xây dựng thực đơn.

 

.

Bài viết mới