Những câu hát Ví về phong cảnh xứ Nghệ

1. Bao giờ Ngàn Hống hết cây

Sông Rum hết nước đó với đây mới hết tình.

 

2. Bên Thượng có cây da dù

Em về bên Thượng làm du mẹ thầy

 

3. Bên Tĩnh có quán chợ Đình

Em về chung ý chung tình với anh. 

 

4. Mấy khi khách tơi vườn đào

Trăm hoa tủm tỉm ra chào đông xuân

 

5. Mấy khi khách tới vườn xuân

Gió xuân mở cửa, ngành xuân dẫn đường.

 

6. Mấy khi khách tới vườn hoa

Hoa đào đỏ thắm sưn pha bóng hồng.

 

7. Mừng đây phong cảnh vui thay

Trăng trong, tuyết trăng, gió bay , hoa cười

 

8. Vườn đào phong cảnh tốt tươi

Hoàng anh hót gió, tử quy vui mừng. 

 

9. Quay về mới tới Đò Cài

Thương mẹ có hạn, nhớ ai thì nhiều.

 

10. Xin chàng đừng có nhị tâm

Dồi Sơn còn vững, sông Lam còn dài

 

12. Ra về mới đến cầu Giằng

Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em!

 

13. Mừng đây phong cảnh Quả Yên

Núi Lai vượn hót, hồ sen cá vờn

- Mừng đây phong cảnh Tự Trì

Ao chùa cuwcjlacj,vui thì thậm vụi

 

14. Hồng Sơn cao ngất mấy trùng

Lam Giang sâu mấy trượng thì lòng mấy nhiêu

 

15. Hỡi người kéo vải quay vành

Có về dưới Liêu với anh thì về

 

16. Hùng Sơn , Hồng Lĩnh tốt tươi

Thành Thiên vui vẻ sinh người tài hoa.

 

 

Bài viết mới