Các câu hát về nghề nghiệp trong Ví Phường Vải

1.Em đang kéo vải giữa sân

Thấy chàng quân tử mười phần nhớ thương

Nhớ thương nên phải đưa lời

Ngồi trông khách đến nhởi chơi vui mừng

 

2. Chào chàng nho sĩ vài lời

Gọi là phường vải nhởi chơi theo mùa

 

3. Chào phường đến kéo đã đông

Có o nho nhỏ có chồng hay chưa?

 

4. Khi nháy mắt khi nhện sa

khi chuột rích trong nhà

Khi khách kêu ngoài ngõ

Tay em cầm quay xa đủng đỉnh

Tay em cầm chìa khóa động đào

Bước năm lần cửa ra vào chào bạn quen.

 

5. 

Bài viết mới