Cơ cấu tổ chức và hoạt động

A. Hoạt động nổi bật của đơn vị

1. Xây dựng và công bố  Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, trình độ trung cấp hệ chính quy, trình độ cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Nghệ An.

2. Triển khai nội dung Tự đánh giá đến từng cán bộ, giảng viên. Cán bộ từng Khoa-Phòng-Trung tâm đã nhận thức đầy đủ nội dung, ý nghĩa công tá tự đánh giá, tự điều chỉnh mình cho phù hợp với tiêu chí. Hoàn thành công tác “Tự đánh giá” giai đoạn 2006-2015.

3. Triển khai nội dung Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục hằng năm.

B. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng:

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu Nhà trường về mọi hoạt động của phòng.

- Phụ trách chung, phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ nhân viên trong phòng.

- Đánh giá chất lượng hoạt động, trách nhiệm, năng lực kết quả làm việc của phòng; chấp hành nội quy, quy chế, kỷ cương của cán bộ nhân viên trong phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.

2.  Các nhân viên theo sự phân công của lãnh đạo phòng, thực hiện các nhiệm vụ trên.

HỌ VÀ TÊN: PHẠM XUÂN HẢI

Description: E:\Anh CBGV\Hai nhac.jpg

Ngày sinh: 9/11/1976

Quê quán: Thanh Hải - Thanh Hà - Hải Dương

Địa chỉ: Số 7, ngõ 1, Bùi Huy Bích

Di động: 0904234770

Chức vụ: Trưởng phòng

Học hàm - học vị: Thạc sĩ

Mail: hains@gmail.com

 

 

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ ĐÀO

Description: D:\ảnh\New folder\1934608_1687417664835465_2722268346989838757_n.jpg

Ngày sinh: 22/12/1981

Quê quán: Thanh Tiên – Thanh Chương –Nghệ An

Địa chỉ: Khối 14 – P. Trường Thi – TP.Vinh

Di động: 0915.665.536

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Tiến sĩ

Mail: ntdao2006@gmail.com

 

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Description: E:\CBGV\Hanh 21.JPG

Ngày sinh: 16/2/1988

Quê quán: Hưng Long – Hưng Nguyên – Nghệ An

Địa chỉ: Xóm 13, xã Hương Lộc - TP.Vinh

Di động: 01.685.152.533

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: hanhluat_88@yahoo.com.vn

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật