NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng Soạn thảo văn bản do ThS. Phạm Mai Hương chủ biên. PGS. TS. Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tập bài giảng được biên soạn dành cho sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hóa, năm thứ 3, trình độ cao đẳng. Địa chỉ áp dụng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Theo tác giả, trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, văn bản là một phương tiện quan trọng để ghi lại và chuyển đạt các quyết định quản lý, là hình thức để cụ thể hóa pháp luật, là phương tiện để điều chỉnh những quan hệ xã hội thuộc phạm vi quản lý của nhà nước. Đó là công cụ điều hành không thể thiếu và sản phẩm tất yếu của hoạt động quản lý nhà nước. Hay nói cách khác, công tác soạn thảo văn bản là một trong những mặt không thể thiếu để phục vụ các yêu cầu về quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị một cách khoa học, có hiệu quả và đúng pháp luật. Người soạn thảo văn bản cần phải tích lũy kinh nghiệm thực tế, trau dồi và nâng cao kiến thức, hơn nữa cần cập nhật văn bản theo sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tác giả đã cố gắng sưu tầm, tìm hiểu, nghiên cứu và viết Tập bài giảng “Soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước” nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên nhà trường.

Tập bài giảng nhằm trang bị cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Quản lý Văn hóa những kiến thức cần thiết về kỹ năng soạn thảo, trình bày, ban hành các loại văn bản như: Quyết định, tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn, ... những kỹ năng rất cần thiết trong hoạt động nghề nghiệp sau này; hiểu rõ về thể thức, thẩm quyền cũng như quy trình soạn thảo và ban hành các loại văn bản này. Đồng thời cũng trang bị cho sinh viên một số nghiệp vụ cơ bản khác trong công tác văn phòng, như quy định về quản lý và sử dụng con dấu, quy trình lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Tập bài giảng gồm 6 bài:

Bài 1: Khái niệm, chức năng của văn bản và văn bản quản lý nhà nước

Bài 2: Các loại văn bản quản lý nhà nước và thể thức văn bản quản lý nhà nước

Bài 3: Phương pháp soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

Bài 4: Quy trình soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

Bài 5: Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản quản lý nhà nước

Bài 6: Hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Hội đồng nghiệm thu ghi nhận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của tác giả. Tài liệu phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành,. Kết cấu nội dung khoa học và dung lượng phù hợp.Hình thức trình bày sáng rõ, mạch lạc, sử dụng thuật ngữ khoa học, chuyên sâu. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Tốt. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế của tài liệu như: lỗi chính tả, lỗi đánh máy các tiểu mục, bổ sung bài tập thực hành cuối mỗi bài, bổ sung câu hỏi ôn tập...

Kết luận phiên nghiệm thu, PGS. TS. Phan Mậu Cảnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tài liệu và sớm đưa vào phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an