Đề tài khoa học

 • Tổng kết việc triển khai thử nghiệm dạy học hát dân ca Ví, Giặm tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
  Tổng kết việc triển khai thử nghiệm dạy học hát dân ca Ví, Giặm tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

  Từ 2009 đến nay, thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã triển khai nhiều phong trào dạy hát dân ca Ví Giặm trong các nhà trường. Riêng trong năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã phối hợp với Trường CĐ VHNT Nghệ An triển khai thực hiện dạy thử nghiệm dân ca Ví Giặm tại 2 trường Mầm non (Nghi Khánh, Nghi Lộc; Đông Vĩnh, Vinh); 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông qua thực hiện đề tài Nghiên cứu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc giảng dạy và học hát dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh trong các trường học” giai đoạn 2.

  Xem thêm
 • Quá trình phát triển quan điểm của Đảng về văn hóa
  Quá trình phát triển quan điểm của Đảng về văn hóa

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng ta đều kịp thời đề ra chủ trương, đường lối xây dựng, phát triển văn hóa phù hợp với thực tiễn đất nước. Các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hóa đã thể hiện sự vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm tiến bộ trên thế giới về văn hóa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, phản ánh quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa.

  Xem thêm
 • Tản văn Mai Chiên trong dòng chảy tản văn của nhà văn nữ đương đại
  Tản văn Mai Chiên trong dòng chảy tản văn của nhà văn nữ đương đại

  Có thể nói, trong đời sống văn học phức tạp, đa dạng hiện nay, người đọc trăn trở mong mỏi những trang văn ngày càng đẹp và sâu. Không phải tất cả những bài viết được xem là tản văn đều là tác phẩm văn chương. Những đứa con tinh thần của các nhà văn đều phải chịu quy luật sàng lọc, lưu giữ. Với đặc trưng thể loại, tản văn dẫu nhỏ, ngắn, khoảnh khắc nhưng dung chứa được những vấn đề lớn về nhân sinh, thế sự; mang được hơi thở cuộc đời - cái cuộc đời ngổn ngang bề bộn, cái cõi nhân sinh bé tí đang ở ngay chung quanh mỗi người. Chuyện của tản văn nữ là chuyện của mọi người. Lấy điểm nói diện, tản văn nữ đương đại và tản văn Mai Chiên đã để lại nhiều dư ba trong lòng độc giả. Hy vọng các nhà văn nữ nói chung và Mai Chiên tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc hơn. 

  Xem thêm
 • Chữ Quốc ngữ và sự phát triển của văn xuôi Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI
  Chữ Quốc ngữ và sự phát triển của văn xuôi Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI

  Dưới góc nhìn văn hóa, lịch sử, bài viết phân tích mối quan hệ giữa chữ Quốc ngữ và sự phát triển của văn xuôi Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI. Văn xuôi chữ Quốc ngữ giai đoạn này đã có sự phát triển vượt bậc, không chỉ trong nước và cả ở nước ngoài. Một trong những tác động tích cực tới sự phát triển đó xuất phát từ vai trò của chữ Quốc ngữ hiện đại.

  Xem thêm
 • BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ ĐẠO PHẬT
  BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ ĐẠO PHẬT

  Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Theo sự nghiên cứu của giới sử học nước ta thì Phật giáo du nhập vào Việt Nam ngay từ những năm đầu Công nguyên. Phật giáo vào Việt Nam bằng hai con đường chủ yếu: từ Ấn Độ sang và từ Trung Hoa xuống. Thời kỳ đầu, Phật giáo vào Việt Nam chủ yếu: từ Ấn Độ, bằng đường biển cùng với các thương nhân.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu Tập bài giảng “Quản trị du lịch”
  Nghiệm thu Tập bài giảng “Quản trị du lịch”

  Ngày 24/11/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng “Quản trị du lịch”  của ThS. Nguyễn Thị Như Trang - Giảng viên khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH KÝ- XƯỚNG ÂM
  NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH KÝ- XƯỚNG ÂM

   Giáo trình được biên soạn dành cho đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành: Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Chuyên ngành Thanh nhạc. Kết cấu Giáo trình gồm 3 phần với 18 đơn vị học trình. Giáo trình trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về kỹ thuật xướng âm.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH CHỈ HUY ĐỒNG CA – HỢP XƯỚNG
  NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH CHỈ HUY ĐỒNG CA – HỢP XƯỚNG

  Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Giáo trình Chỉ huy đồng ca- Hợp xướng do ThS. Phạm Xuân Hải chủ biên. ThS. Vũ Tiến Vinh làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ÂM NHẠC
  NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ÂM NHẠC

  Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng Lý thuyết Âm nhạc (dành cho sinh viên Nhạc- Họa, Mầm non) do ThS. Vũ Tiến Vinh chủ biên. ThS. Mai Hoa Phượng làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÁC PHẨM ÂM NHẠC
  NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÁC PHẨM ÂM NHẠC

  Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng Phân tích tác phẩm Âm nhạc do ThS. Mai Hoa Phượng chủ biên. ThS. Phạm Xuân Hải làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 1 2  

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an