NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Giáo trình dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do TS. Phạm Mai Chiên, Trưởng Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ chủ biên. PGS. TS. Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Giáo trình dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cung cấp cho người học những kiến thức về lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành về hát dân ca. Về kiến thức dân ca: giúp học sinh, sinh viên ý thức được sâu sắc hơn vai trò và giá trị (cái hay, cái đẹp) của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, có thái độ trân trọng, tự hào và yêu thích dân ca; làm cho học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về dân ca Ví, Giặm (phân biệt các thể loại trong dân ca: Ví và Giặm, các làn điệu cơ bản của Ví, Giặm, lời cũ, lời mới…). Về kỹ năng thực hành: Giúp học sinh, sinh viên có kỹ năng thực hành về dân ca Ví, Giặm. Khả năng thực hành, gồm: sinh viên được đào tạo chuyên sâu về dân ca để có thể dàn dựng, biểu diễn, sáng tác, dạy hát dân ca; có khả năng tham gia, tổ chức các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học.

Giáo trình gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát chung về dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bài 2: Đặc trưng giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bài 3: Các thể loại và biến thể dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bài 4: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bài 5: Tổ chức một cuộc hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Hội đồng nghiệm thu ghi nhận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của tác giả. Giáo trình đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo chuyên ngành  Kịch hát dân ca trình độ cao đẳng, trung cấp tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, PGS. TS. Phan Mậu Cảnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình và sớm đưa vào phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an