Thông báo điểm trúng tuyển, thủ tục và thời gian xác nhận nhập học cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2019 (Đợt1)

/Images/userfiles/files/345%20th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20%C4%91i%E1%BB%83m%20tr%C3%BAng%20tuy%E1%BB%83n%2C%20th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20v%C3%A0%20th%E1%BB%9Di%20gian%20x%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20nh%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%8Dc%20cao%20%C4%91%E1%BA%B3ng%2C%20trung%20c%E1%BA%A5p%20h%E1%BB%87%20ch%C3%ADnh%20quy%20n%C4%83m%202019%20(%20%C4%91%E1%BB%A3t%201).pdf

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an