"Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" - tuần lễ khởi đầu năm học 2016-2017

        Theo kế hoạch năm học 2016 – 2017, trong 02 ngày 31/10 và 1/11/2016 Nhà trường đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cho toàn thể học sinh, sinh viên khóa 48-49-50. Tham dự buổi sinh hoạt công dân có Thầy Nguyễn Thạc Hiếu - Phó GĐ Trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm, Cô Nguyễn Thị Thanh Đức - Trưởng phòng Đào tạo, Thầy Hồ Huy Hùng - Bí Thư Đoàn trường, Thầy Trần Nhật Lai – Trưởng phòng Công tác HSSV và cán bộ giảng viên làm công tác quản lý sinh viên tại các khoa chuyên môn cũng có mặt đông đủ.

           Tại các buổi sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên toàn trường được lắng nghe rất nhiều nội dung quan trọng như: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Quy chế - Quy định đối với học sinh sinh viên, một số vấn đề liên quan đến công tác tư vấn hỗ trợ HSSV, Quy chế HSSV và các chế độ chính sách đối với HSSV…. Đồng thời, học sinh, sinh viên còn có cơ hội được trao đổi trực tiếp các vấn đề liên quan đến đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên trong chuyên đề “ Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên” do thầy Trần Nhật Lai – Trưởng phòng Công tác HSSV phổ biến qua đó giúp cho mỗi cá nhân học sinh, sinh viên hiểu, học tập và rèn luyện theo pháp luật, đồng thời có ý thức cảnh giác giữ an toàn cho chính mình.

Bài viết mới