TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa” năm học 2018 – 2019 cho toàn bộ sinh viên khóa 50-51-52. Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa được tổ chức từ ngày 21/11/2018 đến ngày 23/11/2018 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo; Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Chuyên đề: "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với phong trao học sinh, sinh viên"

GV : Lê Thị Thắng 

 

Tại buổi Khai mạc các bạn sinh viên được Nhà trường quán triệt các nội dung về: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho sinh viên; Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường năm học 2018 - 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

(Ảnh Minh họa)

Qua “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa” các bạn sinh viên được trang bị những kiến thức quan trọng, cần thiết và bổ ích như: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho sinh viên; Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường năm học 2018 - 2019; quy chế, quy định về đào tạo; quy chế, quy định liên quan đến công tác sinh viên; chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; hoạt động Đoàn Thanh niên - Hội SV; Một số vấn đề về công tác tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn được giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến sinh viên.

N.Q.N

Bài viết mới