THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (ĐỢT 3)

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (ĐỢT 3)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính quy đợt 3 năm 2021, cụ thể như sau:

TT

Tên ngành/Đợt

Tổ hợp môn

Điều kiện trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Ngữ Văn

Chuyên ngành

Hình họa

 

Cao đẳng

 

 

 

 

 

1

Thanh nhạc

N00

20.00

>=5.00

>=5.00

 

2

Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống

N00

20.00

>=5.00

>=5.00

 

3

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

N00

20.00

>=5.00

>=5.00

 

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

1

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 3 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

2

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 6 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

3

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 3 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

4

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 6 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

5

Thanh nhạc (hệ 3 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

6

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 2 năm)

M00

15.00

 

>=5.00

 

7

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 3 năm)

M00

15.00

 

>=5.00

 

8

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 6 năm)

M00

15.00

 

>=5.00

 

9

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ VB2)

M00

15.00

 

>=5.00

 

11

Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

12

Hội hoạ (hệ 3 năm)

H00

15.00

 

 

>=5.00

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Đối tổ hợp môn N00 hệ Cao đẳng tính tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số.

- Hệ trung cấp tính tổng điểm 2 môn đã nhân hệ số.

- Điểm xét trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

- Sau thời gian quy định theo quy chế tuyển sinh, nếu thí sinh không đến nhập học đúng thời gian (trừ lý do đặc biệt), Nhà trường sẽ gọi thí sinh dự khuyết thay thế.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

/1. Cao đẳng Thanh nhạc.pdf

/2. Cao đẳng Biểu diễn nhạc cụ phương Tây.pdf

/3. Cao đẳng Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.pdf

/4. Trung cấp Múa (6 năm).pdf

/5. Trung cấp Múa (2 năm).pdf

/6. Trung cấp Múa (3 năm).pdf

/7. Trung cấp Múa VB2.pdf

/8. Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (3 năm).pdf

/9. Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (6 năm).pdf

/10. Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (3 năm).pdf

/11. Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm).pdf

/12. Trung cấp Thanh nhạc.pdf

/13. Trung cấp Dân ca.pdf

/14. Trung cấp Hội họa (3 năm).pdf

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017