KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2020

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ- BGD&ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ- CĐVHNT ngày tháng 05 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2020;

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh Cao đẳng, trung cấp năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đảm bảo tổ chức tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2020 tiến hành nghiêm túc, an toàn theo đúng Quy chế tuyển sinh của Nhà trường và Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đảm bảo sự phối hợp giữa các Khoa, Phòng, Trung tâm tham gia thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế và đạt hiệu quả trong thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

2. Trình độ cao đẳng: 410 chỉ tiêu

2.1. Nhóm ngành Văn hóa, Du lịch: Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành thực hiện xét tuyển theo 2 phương án:

a) Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

a1) Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Văn, KHXH (C15) hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

a2) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt 12.0 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm 0 (không).

b) Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung năm học lớp 12 THPT:

b1) Tổ hợp môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa (C00) hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

b2) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt 15.0 điểm trở lên và các môn đạt từ 5.0 điểm trở lên.

2.2. Nhóm ngành Nghệ thuật: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Đồ họa, Hội họa thực hiện xét tuyển kết hợp thi tuyển theo 2 phương án:

a) Xét tuyển điểm môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và thi 2 môn năng khiếu:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Điểm môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phải đạt từ 5.0 điểm trở lên;

+ Tổng điểm 3 môn đạt 12.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và không có môn nào bị điểm 0 (không).

b) Xét tuyển điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 ở THPT và thi 2 môn năng khiếu:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 phải đạt từ 5.0 điểm trở lên;

+ Tổng điểm 3 môn đạt 15.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và không có môn nào bị điểm 0 (không).

3. Trình độ trung cấp: 120 chỉ tiêu

a) Các ngành đào tạo: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Hội họa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Nghệ thuật biểu diễn dân ca

b) Phương án tuyển sinh: Thi tuyển 2 môn năng khiếu.

III. THỜI GIAN, HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:

Từ ngày 01/06/2020 đến 15/11/2020.

2. Thời gian tổ chức thi tuyển sinh:

Đợt 1: Từ ngày 21/08/2020 đến 23/08/2020

Đợt 2: Từ ngày 21/10/2020 đến 23/10/2020

Đợt 3: Từ ngày 21/11/2020 đến 23/11/2020

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển:

*) Hồ sơ ĐKDT hệ Cao đẳng, gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 (nếu xét theo kết quả thi THPT);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);

- CMND (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- 02 Ảnh 3x4.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

*) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp, gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/THPT (bản sao có công chứng);

- Học bạ Tiểu học (bản sao có công chứng) - Nếu ĐKDT hệ 6 năm;

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- CMND hoặc Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

- 02 Ảnh 3x4.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

4. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, số 35, Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An.

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017