Nghiên cứu khoa học

 • Nghiệm thu đề tài khoa học Improve speaking skill through English movies
  Nghiệm thu đề tài khoa học Improve speaking skill through English movies

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương đã tổ chức nghiệm thu đề tài Improve speaking skill through English movies của Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

  "Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn".

  Xem thêm
 • Tư tưởng của Khổng Tử và sự liên quan lâu dài trong xã hội hiện đại
  Tư tưởng của Khổng Tử và sự liên quan lâu dài trong xã hội hiện đại

  Khổng Tử, sinh vào khoảng năm 551 TCN tại tỉnh Sơn Đông, miền Nam Trung Quốc ngày nay. Khổng Tử tên là Khâu, tên chữ là Trọng Ni. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, hay nói gọn hơn là Khổng Tử (thầy Khổng). Nho giáo do Khổng Tử sáng lập, là hệ thống giáo lý của các nhà Nho nhằm mục đích tổ chức xã hội sao cho hiệu quả, được công nhận rộng rãi vì đã tạo ra hệ thống tư tưởng phổ biến một thời.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và thời đại.
  Nghiệm thu đề tài khoa học Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và thời đại.

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và thời đại của Th.S Phan Thị Tuyết Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, ThS Phan Thị Tuyết Mai đã đề cập đến những vấn đề sau:Những khái niệm, đặc điểm, nội dung và giá trị của Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Nội dung quan trọng nhất của đề tài là phần nội dung Giá trị của Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học The difficulties in teaching English presenting skill for students of tourguide at Nghe An College of Culture and Arts
  Nghiệm thu đề tài khoa học The difficulties in teaching English presenting skill for students of tourguide at Nghe An College of Culture and Arts

  Tiếng Anh chuyên ngành du lịch cũng như tiếng Anh chuyên ngành khác rất khó để dạy và học. Một số người nghĩ rằng chỉ cần giỏi tiếng Anh thông dụng là có thể học tiếng Anh chuyên ngành được. Đây là một ý nghĩ sai lầm. Để có thể dạy và học tốt môn tiếng Anh chuyên ngành du lịch thì cả đội ngũ giảng viên và sinh viên phải nỗ lực hết mình trau dồi kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng học tiếng Anh. Tích cực luyện tập hàng ngày để nâng cao khả năng nói tiếng Anh đặc biệt là khả năng thuyết trình tại các tuyến điểm du lịch. Đề tài của tác giả Nguyễn Thị Thanh Yên đã đưa ra một số biện pháp để cải thiện việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch nhà trường.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học
  Nghiệm thu đề tài khoa học "A Study on warm up activities for English speaking class"

  Có thể nói, mục đích của giáo dục nói chung và giảng dạy ngoại ngữ nói riêng là biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục để người học có thể tự học suốt đời. Do đó, hiệu quả của giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào việc làm thế nào để người học tham gia một cách chủ động và tích cực vào quá trình đó, mà hứng thú là một trong những gốc rễ quan trọng tạo nên tính tích cực đó.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học
  Nghiệm thu đề tài khoa học "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên Trường CĐ VHNT Nghệ An"

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên Trường CĐ VHNT Nghệ An" của Th.S Vũ Xuân Trung, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ hoạt động đào tạo ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
  Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ hoạt động đào tạo ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

  Thực hiện chủ chương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đang nỗ lực phấn đấu hết mình để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2018 CỦA KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG
  NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2018 CỦA KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 5 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học của khoa Lý luận đại cương. Hội đồng khoa học bao gồm 7 thành viên: Chủ tịch hội đồng là Th.S Lê Vũ Anh – Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Phạm Mai Chiên; Thư ký hội đồng: Th.S Trương Thị Mai. Các phản biện và các ủy viên là các giảng viên có cùng chuyên môn và chuyên môn gần với tác giả đề tài.

  Xem thêm
 • Làm thế nào để phát triển tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
  Làm thế nào để phát triển tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

  Việc phát triển TDPB là một trong những mục tiêu quan trọng trong giáo dục tiên tiến và hiện đại trên thế giới. Đặc biệt, năng lực tư duy này rất quan trọng và cần thiết đối với sinh viên do họ cần được chuẩn bị để bước vào môi trường nghề nghiệp mang tính quốc tế sâu rộng. Trong môi trường đó, đòi hỏi bản thân sinh viên cần có TDPB để khẳng định và đánh giá kiến thức của riêng mình và người khác. Bên cạnh đó, TDPB còn giúp người học nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ thông qua những lập luận khoa học và có tính thuyết phục cao. 

  Xem thêm
 • Sinh viên ngành Quản lý văn hóa cần làm gì để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng?
  Sinh viên ngành Quản lý văn hóa cần làm gì để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng?

  Ngành Quản lý văn hóa thuộc khối các khoa thuộc ngành Khoa học xã hội và nhân văn của trường CĐ VHNT Nghệ An, có chức năng đào tạo Cử nhân ngành Quản lý Văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ có đủ khối kiến thức và các kỹ năng chuyên ngành như:  quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các chính sách văn hóa; kỹ năng quản lý, điều hành các tổ chức văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các cấp..., đáp ứng yêu cầu của xã hội và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

  Xem thêm
 • Đưa sinh viên đi thực tế - giải pháp quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy và học các học phần lý luận ở Trường CĐ VHNT Nghệ An
  Đưa sinh viên đi thực tế - giải pháp quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy và học các học phần lý luận ở Trường CĐ VHNT Nghệ An

  Đối với các học phần lý luận ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, đưa sinh viên đi thực tế là một trong những giải pháp góp phần đổi mới phương pháp dạy và học. Chẳng hạn, với các môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin; Tư tưởng Hồ chí Minh; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam... - là môn học thuộc khối kiến thức chung của khá nhiều trường, bộ phận đa số sinh viên ít quan tâm vì kiến thức khá trừu tượng và là môn đại cương hoặc cơ sở ngành nên sinh viên ít quan tâm chú ý. Nhìn chung, phương pháp giảng dạy học phần lý luận hiện nay ở các trường đại học, cao đẳng nói chung và ở trường CĐ VHNT Nghệ An nói riêng chỉ mang tính chất hàn lâm, sử dụng phương pháp thuyết giảng là chủ yếu, ít kết hợp với các phương pháp khác, điều này gây nên sự nhầm chán cho sinh viên và dẫn đến việc tiếp thu kiến thức không được hiệu quả. 

  Xem thêm
 1 2  

Tin tức nổi bật