Giới thiệu

 • Quan điểm, đường lối quan trọng của Đảng về văn hóa qua Đại hội Đảng lần thứ XIII
  Quan điểm, đường lối quan trọng của Đảng về văn hóa qua Đại hội Đảng lần thứ XIII

  Đại hội Đại biểu toàn quốc (Đại hội) lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội”. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, xác định gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, “trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

  Xem thêm
 • Đại hội Chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch nhiệm kỳ 2022-2025
  Đại hội Chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch nhiệm kỳ 2022-2025

  Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường CĐ VHNT Nghệ An, sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, Đại hội chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2025 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

  Xem thêm
 • Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay
  Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay của TS Phạm Thị Thanh Nga, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, TS Phạm Thị Thanh Nga đã đề cập đến thực trạng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đường lối, chính sách của Đảng xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc qua các kỳ đại hội, đặc biệt là qua Cương lĩnh của Đảng năm 2011.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học Lồng ghép giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong các môn Lí luận chính trị
  Nghiệm thu đề tài khoa học Lồng ghép giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong các môn Lí luận chính trị

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Lồng ghép giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong các môn Lí luận chính trị của Th.S Lê Thị Thắng, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, Th.S Lê Thị Thắng đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cho học sinh sinh viên nhà trường thông qua các môn học lý luận chính trị.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học
  Nghiệm thu đề tài khoa học "Áp dụng trò chơi và các hoạt động mang tính khích lệ khác trong việc dạy phát âm cho sinh viên năm thứ nhất Trường CĐ VHNT

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học "Áp dụng trò chơi và các hoạt động mang tính khích lệ khác trong việc dạy phát âm cho sinh viên năm thứ nhất Trường CĐ VHNT Nghệ An" của Th.S Đinh Thị Hương, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học
  Nghiệm thu đề tài khoa học "Improving students" listening skill by watching movies"

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học "Improving students" listening skill by watching movies" của Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI GIÁO VIÊN TRẺ
  TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI GIÁO VIÊN TRẺ

  Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ngôi nhà ấy đang chuẩn bị cho một ngày lễ lớn - Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Mái trường ấy đã trải dài những chặng đường lịch sử, với đủ cung bậc thăng trầm. Lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay là một ngày rất đặc biệt của tất cả các thế hệ thầy cô và học sinh sinh viên trong trường. Nhiều học sinh sinh viên sau bao ngày gặp lại mái trường và thầy cô sẽ cảm thấy nao lòng, tiếc nuối về một thời học trò đã qua, nao lòng khi nghĩ đến những người chèo đò thầm lặng đã từng yêu thương, truyền thụ tri thức và bài học cuộc sống cho mình. 

  Xem thêm
 • Chi bộ Khoa Lý luận đại cương - Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
  Chi bộ Khoa Lý luận đại cương - Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

  Vào hồi 9 ngày 9/8/2017, tại Hội trường tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Chi bộ Khoa Lý luận đại cương - Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Vũ Xuân Trung – giảng viên khoa Lý luận đại cương. Đến dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Phan Mậu Cảnh – Bí thư đảng bộ, các đồng chí bí thư, phó bí thư và đảng viên của Chi bộ khoa Lý luận đại cương - Nghiệp vụ văn hóa. 

  Xem thêm
 • Văn hóa ẩm thực Việt Nam
  Văn hóa ẩm thực Việt Nam

  Lãnh thổ Việt Nam được chia ra ba miền rõ rệt là Bắc, Trung, Nam. Chính các đặc điểm về địa lý, văn hóa, dân tộc, khí hậu đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực từng vùng – miền. Mỗi miền có một nét, khẩu vị đặc trưng. Điều đó góp phần làm ẩm thực Việt Nam phong phú, đa dạng.

  Xem thêm
 1 2  

Tin tức nổi bật