NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN"

            Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, sáng ngày 11 tháng 1 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu sáng đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên Trường CĐ VHNT Nghệ An" của Th.S Vũ Xuân Trung, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

            Hội đồng đã nghe  Th.S Vũ Xuân Trung, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Thể lực trong các hoạt động TDTT rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, kết quả trận đấu của VĐV. Một trong những mục tiêu của công tác giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại học và cao đẳng là làm cho sinh viên (SV) có sức khỏe, tốt; đáp ứng yêu cầu công tác sau này. Ở Trường CĐ VHNT Nghệ An, sinh viên nữ chiếm 80% tổng số sinh viên toàn trường. Công tác GDTC Nhà trường cũng được đổi mới và phát triển cùng với sự phát triển chung của Nhà trường. Nâng cao thể chất, phát triển thể lực là nhiệm vụ thường xuyên của bộ môn GDTC. Hoạt động này được tổ chức dưới hình thức lớp học nội khóa và chính khóa. Hiện nay kết quả học tập môn GDTC của SV còn ở mức bình thường, nhất là SV nữ (đang chiếm tỷ lệ lớn hơn so với SV nam). Kết quả học tập môn GDTC của SV nữ còn hạn chế, một trong những lý do ảnh hưởng đến kết quả học tập của nữ SV nhà trường là do trình độ thể lực còn hạn chế so với đòi hỏi, so với mục tiêu GDTC. Vì vậy nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả GDTC cho sinh viên nhà là việc làm rất cần thiết góp phần giáo dục con người toàn diện. Xuất phát từ những lý do trên với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, mà tác giả đã chọn đề tài này.

Thông qua cơ sở lý luận, cơ sở thực tế về công tác đào tạo GDTC tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, tác giả Vũ Xuân Trung đã lựa chọn và ứng dụng các giải pháp thích hợp, có tính khả thi theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả GDTC cho sinh viên nhà trường.

            Tác giả đã nghiên cứu và thực nghiệm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho sinh viên nhà trường, đó là:

            - Tuyên truyền cho sinh viên nhận thức được ý nghĩa, vai trò của môn học GDTC và luyện tập TDTT.

            - Tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa, xây dựng các CLB thể thao.

            - Tăng cường khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có của nhà trường. Đồng thời đề xuất với nhà trường đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn.

            - Tăng cường tổ chức các giải đấu cấp khoa và cấp trường; thường xuyên thành lập các đội tuyển thể thao để tham gia các giải thể thao ngoài trường.

            - Cải tiến nội dung chương trình, phương pháp dạy học chính khóa cho phù hợp.

            - Nâng cao số lượng và trình độ đội ngũ giáo viên thể thao.

            Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề cương chi tiết như lỗi đánh máy, in ấn, bổ sung Danh mục chữ viết tắt...

            Th.S Vũ Xuân Trung đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài có chất lượng tốt hơn.

             Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. Th.S Phạm Thị Hòa yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật