Nghiên cứu khoa học

 • Đào tạo văn hoá nghệ thuật giai đoạn hiện nay
  Đào tạo văn hoá nghệ thuật giai đoạn hiện nay

  Quá trình toàn cầu hóa hội nhập quốc tế và đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục, đào tạo văn hóa nghệ thuật. Bối cảnh hội nhập quốc tế và phục hồi sau đại dịch COVID-19 vừa tạo ra thời cơ và thách thức cho công tác giáo dục, đào tạo văn hóa nghệ thuật.

  Xem thêm
 • Nghệ thuật âm nhạc và con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  Nghệ thuật âm nhạc và con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Âm nhạc là loại hình nghệ thuật dùng âm thanh làm phương tiện biểu hiện hình tượng nghệ thuật, phản ánh thế giới quan của người nghệ sỹ. Ngôn ngữ âm nhạc, nhất là những âm thanh khí nhạc mang trong nó tính trừu tượng cao khi biểu đạt hình tượng nghệ thuật. Điều đó cũng có nghĩa: trong quá trình sáng tạo, nhà soạn nhạc dùng phương tiện biểu đạt là các âm thanh âm nhạc để phản ánh thế giới khách quan và chủ quan thông qua hình tượng nghệ thuật.

  Xem thêm
 1