Làm việc với khoa chuyên môn về việc rà soát chương trình đào tạo

          Để triển khai Kế hoạch Rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo và và biên soạn đề cương chi tiết học phần năm 2016 – 2017 của Nhà trường đạt hiệu quả, chính xác, khoa học và đúng tiến độ thời gian quy định. Tuần vừa qua, Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng làm việc với các Khoa về công tác rà soát chương trình đào tạo.     

          Sau khi đồng chí Phạm Xuân Hải – Trưởng Phòng Thanh tra Khảo thì và Đảm bảo chất lượng, nêu mục đích, yêu cầu của việc rà soát, chỉnh sửa Chương trình đào tạo, biên soạn Đề cương chi tiết học phần năm 2016-2017, và đồng chí Nguyễn Thị Đào Thông qua Kế hoạch và cách thức tổ chức thực hiện; các mẫu văn bản giấy tờ cần thiết trong quá trình thực hiện để báo cáo và lưu làm minh chứng.

Ban chủ nhiệm Khoa và các Tổ bộ môn cho ý kiến liên quan trực tiếp đến việc rà soát, chỉnh sửa Chương trình đào tạo, biên soạn Đề cương chi tiết học phần năm 2016 -  2017. Các ý kiến đều thống nhất nội dung và cách thức mới về xây dựng Đề cương chi tiết học phần, cập nhật chuẩn đầu ra chương trình đào tạo bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

          - Nội dung rà soát, soạn thảo cần đảm bảo các nội dung như sau:

          + Tính kế thừa theo quy định (khối lượng; nội dung);

          + Tính cập nhật mới đáp ứng với nhu cầu mới qua thực tiễn giảng dạy;

          + Tăng tính thực hành, rèn kỹ năng nghệ cho người học;

          + Làm cơ sở để ứng dụng công nghệ vào dạy học;

          + Đổi mới, đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá;

          Đồng chí Nguyễn Thị Lương – Trưởng Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch, yêu cầu chia thời gian rà soát chương trình đào tạo ra 2 giai đoạn: Duyệt khung chương trình và duyệt đề cương chi tiết. Tổ trưởng bộ môn phải ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác rà soát và chỉnh sửa chương trình đào tạo năm học 2016-2017.

          Đối với Khoa Mỹ thuật và Sư phạm mỹ thuật, đồng chí Nguyễn Ngọc Ban – Trưởng khoa, cho rằng: Thay đổi, cập nhật nội dung chương trình là việc làm thường xuyên của khoa, Khoa chủ yếu thay đổi, hoán đổi bài dạy, thay đổi phương pháp phù hợp với bài dạy…  Hiện tại, Khoa Mỹ thuật và Sư phạm mỹ thuật đang viết đề cương chi tiết học phần theo quy định mới của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với các ngành nghệ thuật.

          Khoa Âm nhạc và Sư phạm âm nhạc cũng đang viết đề cương chi tiết học phần theo quy định mới của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với các ngành nghệ thuật. Còn Khoa Lý luận đại cương không có thay đổi gì nhiều vì đây là các môn học cơ bản nên theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Trưởng Phòng Thanh tra Khảo thì và Đảm bảo chất lượng một lần nữa yêu cầu khoa lưu ý;      

          - Xác định khối lượng công việc, các nội dung chính phải làm;

          - Tiến hành đúng kế hoạch và thời gian quy định;

          - Tổng hợp báo cáo Phòng TTKT&ĐBCL bằng văn bản để làm căn cứ.

- Các Khoa báo cáo Phòng TTKT&ĐBCL khối lượng công việc cần làm và các biên bản liên quan vào Thứ 6, ngày 23/12/2016.

 

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật