Nghiệm thu giáo trình điện tử Tin học đại cương

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng nay, ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình điện tử "Tin học đại cương" của Th.S. Lê Sỹ Thông, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

Hội đồng đã nghe  Th.S Lê Sỹ Thông, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn. Giáo trình được đăng ký biên soạn trong hai năm (2018 - 2019). Năm 2018 - hoàn thành phần nội dung cơ bản; Năm 2018: hoàn thành giáo trình, bao gồm cả phần bài tập thực hành. Giáo trình bao gồm hai phần: Word 2010 và MS Excel 2010.  Để có được giáo trình này, trong những năm qua, tác giả đã trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu sâu về học phần này cùng với sự tham khảo nhiều giáo trình điện tử chính thống của các trường đại học. Điểm mới của giáo trình dự kiến là các bài tập thực hành phù hợp với đối tượng sinh viên các ngành học văn hóa nghệ thuật của nhà trường.            

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà giáo trình đạt được đồng thời khẳng định giáo trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho sinh viên nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên trong cập nhật kiến thức tin học cơ bản mới nhất. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình như lỗi đánh máy, in ấn, thiếu hình ảnh minh họa, một số slice trình bày chưa đẹp mắt...

 Tại buổi làm việc, Th.S Lê Sỹ Thông đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để giáo trình có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. Th.S Phạm Thị Hòa yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật