Nghiệm thu đề tài khoa học "Improving students" listening skill by watching movies"

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học "Improving student" listening skill by watching movies" của Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

Hoạt động nghe hiểu đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công tác giảng dạy và học ngôn ngữ. Theo Rubin và Thompson (1994), kỹ năng nghe là kỹ năng ngôn ngữ quan trọng nhất, bởi vì con người dành khoảng 60% thời gian của mình để nghe. Thêm vào đó, kỹ năng nghe mang lại cho con người có cơ hội cảm nhận được ngôn ngữ và nâng cao toàn diện khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nếu không có kỹ năng nghe, người tham gia vào hoạt động giao tiếp sẽ không tiếp nhận được thông điệp, và do đó, họ cũng không thể phản hồi nhanh chóng và hiệu quả được. Tuy nhiên, đây lại là kỹ năng khó nhất trong bốn kỹ năng mà sinh viên cần phải nắm vững trong suốt quá trình học. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số các biện pháp giúp giáo viên có thể nâng cao kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên.

 Hội đồng đã nghe  Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

Đề tài được thực hiện trong 10 tháng với các nội dung sau:

- Chương 1. Mở đầu

- Chương 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: Kỹ năng nghe; các loại hình nghe tiếng Anh; các phương pháp dạy nghe; phim truyện tiếng Anh; sử dụng phim trong các giờ tiếng  Anh...

- Chương 3. Triển khai các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu

Hiệu quả của việc sử dụng phim làm nâng cao hiệu quả nghe hiểu tiếng Anh.

Hiệu quả của việc sử dụng phim ảnh góp phần khắc sâu ý nghĩa của từ vựng và cú pháp Tiếng Anh.

Vai trò của các bộ phim trong hoạt động nghe hiểu tiếng Anh.

- Chương 4. Kết luận và đề nghị

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của đề tài đó là mang lại kiến thức bổ ích cho giáo viên tiếng Anh trong quá trình dạy tiếng Anh cho sinh viên. Đồng thời khẳng định đề tài đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên giảng dạy Tiếng Anh. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề tài chi như lỗi đánh máy, in ấn...

Đồng thời, Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, chẳng hạn như ý kiến của Th.S Lê Hồng Lợi về hiệu quả sử dụng phương pháp đưa phim truyện chiếu với đối tượng sinh viên chuyên nghiệp phải lựa chọn bộ phim có thời lượng và ý nghĩa nhân văn ra sao; đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài khoa học có chất lượng tốt hơn.

 Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. Th.S Phạm Thị Hòa yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật