Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay

Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay

Trưởng khoa: TS. GVC. Phạm Thị Thanh Nga

Trợ lý đào tạo: Th.S Nguyễn Thị Nguyệt

Bí thư Chi bộ cán bộ: TS. GVC. Phạm Thị Thanh Nga

Chủ tịch CÐ khoa: Th.S Phan Thị Tuyết Mai

Đội ngũ cán bộ:

Tổ bộ môn Tiếng Anh: 4

1. Bùi Thị Quỳnh Mai (SN: 1979), Th.S tiếng Anh, Trưởng tổ bộ môn, ÐT: 0944392279. Địa chỉ: Chung cư Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

2. Đinh Thị Hương (SN: 1980), Th.S Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, ĐT:0922363099. Địa chỉ: Khu tập thể Trạm sốt rét, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

3. Nguyễn Thị Thanh Yên (1986), Th.S Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh.

4. Trần Thị Kim Thanh (1985), Th.S Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Tổ bộ môn Lý luận chính trị: 3

1. Phan Thị Tuyết Mai (SN:1980), Th.S Phương pháp giảng dạy chính trị; Trưởng tổ bộ môn, ĐT: 0982767880; Địa chỉ: Khối 16, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

2. Lê Thị Thắng (SN: 1984), Th.S Triết học.

3. Nguyễn Thị Nguyệt (SN: 1981), Th.S Phương pháp giảng dạy chính trị; ĐT: 0976629066; Địa chỉ: Xã Hưng Đông, thành phố Vinh.

Tổ bộ môn chung: 6

1. Phạm Thị Thanh Nga (SN:1980), TS Ngữ văn, Trưởng tổ bộ môn, ĐT: 0983317646; Địa chỉ: Khối 14, Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

2. Lê Hồng Lợi (SN:1977), Th.S Tâm lý học; ĐT: 01668103550; Địa chỉ: Phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò.

3. Nguyễn Thị Thanh Đức (SN: 1978), TS Ngôn ngữ học; ĐT: 0975571722; Địa chỉ: Phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh. 

4. Lê Sỹ Thông (SN: 1981), Th.S Công nghệ thông tin. ĐT: 0982205745.

5. Lê Bá Dương (SN: 1986), Th.S Công nghệ thông tin. ĐT: 0961173885

Tổ Thể chất - Giáo dục quốc phòng: 2

1. Vũ Xuân Trung (SN:1987), ThS SP Thể dục thể thao; ĐT: 0978924537; Địa chỉ: Xóm 1, xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

2. Lê Trần Điệp (SN:1981), ThS SP Thể dục thể thao; ĐT: 0982089981; Địa chỉ: Xã Hưng Đông, thành phố Vinh.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật