ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TÊN ĐỀ ÁN

"Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2015- 2016 của Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An"

I. Căn cứ xây dựng đề án:

- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012;

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học Ban hành kèm theo thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

- Căn cứ công văn số 582/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2016;

- Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện công văn số: 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

- Quy chế tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An,

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An xây dựng Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 với các nội dung sau:

II. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

- Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với các ngành đặc thù của trường;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi và tăng cơ hội cho các thí sinh có năng khiếu nghệ thuật vào học tại trường.

- Đảm bảo nguồn tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực các ngành Văn hóa nghệ thuật;

2. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An phải quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau:

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đặt trong sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND tỉnh Nghệ An.

- Phải nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành Văn hoá nghệ thuật để đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực Văn hoá nghệ thuật có trình độ và chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cụ thể là đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung.

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi, không phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

- Phương án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của nhà trường, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực vật chất và thời gian của trường.

III.  Thông tin tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2016

                                         Tên trường.

                                          Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

CVV

 

 

510

1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức TS: Tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, trong đó:

2.1 Đối với các ngành: Quản lý Văn hóa, Khoa học Thư viện, Việt Nam học (Chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) thực hiện đồng thời 2 phương án:

- Phương án 1: Xét tuyển học lực THPT các tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Lưu ý: *Ngoại ngữ có thể xét tuyển: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.

-Phương án 2: Xét tuyển, lấy kết quả thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia các tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Lưu ý: *Ngoại ngữ có thể xét tuyển: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.2 Đối với các ngành khối Âm nhạc, Mỹ thuật có dự thi môn Năng khiếu, thực hiện theo phương án:

- Xét tuyển điểm môn Ngữ văn lớp 12;

- Thi các môn năng khiếu theo 3 đợt:

+ Đợt 1: từ ngày 20/07 đến ngày 23/07/2016.

+ Đợt 2: Từ ngày 20/08 đến ngày 23/08/2016.

+ Đợt 3: từ ngày 20/09 đến ngày 23/09/2016.

- Điều kiện trúng tuyển: Tổng điểm 3 môn đạt 13.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số).

- Điểm Môn Ngữ Văn đạt từ 5.0 điểm trở lên.

- Điểm xét tuyển: Căn cứ theo ngành thí sinh đăng ký dự thi.

Số 35 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

ĐT: (038)3565882

Website: www.vhna.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

510

Quản lí Văn hóa

 

C220342

* Xét tuyển học lực THPT theo tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ

30

* Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia các tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ

50

Khoa học Thư viện

 

C320202

* Xét tuyển học lực THPT theo tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ

30

* Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia các tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ

50

Việt Nam học (chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch)

 

C220113

* Xét tuyển học lực THPT theo tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ

30

* Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia các tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ

50

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

 

C210210

Văn, Thẩm âm- tiết tấu, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG (hệ số 2)

15

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

 

C210207

Văn, Thẩm âm- tiết tấu, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY

(hệ số 2)

15

Thanh nhạc

 

C210205

Văn, Thẩm âm- tiết tấu, THANH NHẠC (hệ số 2)

25

Sư phạm Âm nhạc

 

C140221

 

Văn, Thẩm âm- tiết tấu, THANH NHẠC - NHẠC CỤ (hệ số 2)

60

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành: Sư phạm Nhạc- Họa Mầm non)

Văn, Hát, Đọc- Kể diễn cảm

50

Sư phạm Mỹ thuật

 

C140222

Văn, Vẽ màu, HÌNH HỌA (hệ số 2)

50

Đồ họa

C210104

30

Hội họa

C210103

25

 

IV. Phương án tuyển sinh

1. Phương án tuyển sinh

- Các ngành thuộc khối Văn hóa- Du lịch: Không tổ chức thi, Nhà trường xét tuyển kết hợp cả 2 phương án:

a) Xét tuyển theo học lực THPT

b) Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Các ngành thuộc khối Nghệ thuật: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển theo học lực THPT môn Ngữ văn)

1.1. Xét tuyển các ngành thuộc khối Văn hóa- Du lịch

a) Tên ngành học:

-  Ngành Khoa học Thư viện.

-  Ngành Quản lý văn hóa.

-  Ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên Du lịch).

b) Phương án xét tuyển:

b1) Xét tuyển theo học lực THPT

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Chỉ tiêu: 90 chỉ tiêu

- Phương án: Xét tuyển kết quả học tập ở THPT các tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc, Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Lưu ý: *Ngoại ngữ có thể xét tuyển: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.

b2) Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Chỉ tiêu: 150 chỉ tiêu

- Phương án: Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo các tổ hợp môn: Toán, Lý, Hóa hoặc, Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Lưu ý: *Ngoại ngữ có thể xét tuyển: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.

c) Tiêu chí xét tuyển của các phương án: Điều kiện xét trúng tuyển vào các ngành thuộc khối văn hóa, du lịch năm 2016 cụ thể như sau:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Xét theo chỉ tiêu, lấy điểm từ cao xuống thấp theo tổ hợp môn;

- Thứ tự ưu tiên xét tuyển các ngành là bình đẳng như nhau.

1.2. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển đối với các ngành thuộc khối Nghệ thuật

a) Tên ngành học và phương án thi kết hợp xét tuyển:

a1) Các ngành:

- Ngành Hội họa

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật

- Ngành Thiết kế đồ họa.

Thi các môn: Hình họa (hệ số 2), Vẽ màu (hệ số 1); Xét điểm môn: Ngữ văn

a2) Ngành: Thanh nhạc

Thi các môn: Thanh nhạc (hệ số 2), Thẩm âm, tiết tấu (hệ số 1); Xét điểm môn: Ngữ văn.

a3) Các ngành

- Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Thi các môn: Khả năng sử dụng nhạc cụ (hệ số 2), Thẩm âm, tiết tấu (hệ số 1); Xét điểm môn Ngữ văn.

a4) Ngành: Sư phạm Âm nhạc

Thi các môn: Thanh nhạc, Nhạc cụ (hệ số 2), Thẩm âm, tiết tấu (hệ số 1); Xét điểm môn: Ngữ văn.

a5) Ngành: Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành: Sư phạm Nhac- Họa mầm non

Thi các môn: Hát, Đọc- Kể diễn cảm; Xét điểm môn: Ngữ văn.

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Môn Ngữ văn tính điểm hệ số 1, không tổ chức thi mà xét tuyển dựa vào điểm tổng kết năm học lớp 12;

- Hồ sơ xét tuyển môn Ngữ văn gồm có:

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có công chứng).

+ Học bạ THPT (bản sao có công chứng).

c) Điều kiện tối thiểu để xét trúng tuyển vào các ngành thi năng khiếu năm 2016:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Tổng điểm 3 môn đạt 13.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và các môn đạt từ 1 điểm trở lên.

+ Điểm môn Ngữ văn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

- Đối với các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Đồ họa, Hội họa nhà trường dành một số chỉ tiêu để xét tuyển các thí sinh có kết quả thi năng khiếu của các trường Đại học, Cao đẳng có cùng khối ngành đào tạo và có điểm môn văn hóa (theo kết quả học tập THPT) đáp ứng yêu cầu để hoàn thành chương trình THPT. Nhà trường sẽ quy định điểm xét tuyển cho từng khối ngành trên cơ sở thống nhất chuẩn tối thiểu đối với các trường này.

1.3. Đăng kí xét tuyển, lịch xét tuyển, chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển các ngành văn hoá.

1.3.1. Sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển

- Hồ sơ ĐKXT theo kết quả học tập ở THPT gồm có: Phiếu đăng kí xét tuyển (theo mẫu tải từ trang web của trường); Học bạ THPT (bản sao có công chứng); Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có công chứng); các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có); Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT từ ngày 20/05/2016 đến hết ngày 15/11/2016.

- Xét tuyển theo kết quả học tập ở THPT được thực hiện thành nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau 10 ngày.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp tại Trường

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Số 35- Phùng Chí Kiên- Hưng Lộc- Tp. Vinh- Nghệ An

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (tải từ trang web của trường theo địa chỉ: http://vhna.edu.vn).

1.3.2. Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển

- Hồ sơ ĐKXT, thời gian xét tuyển, quy trình xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Việc xét giữa hai ngành này là bình đẳng như nhau.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại Website http://vhna.edu.vn) hoặc nộp tại Trường.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

35- Phùng Chí Kiên- Hưng Lộc- Tp. Vinh- Nghệ An

-  Đối với các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực, mức chênh lệch điểm xét tuyển thực hiện theo quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Các đối tượng được tuyển thẳng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

1.4. Đăng kí dự thi, lịch tuyển sinh, chính sách ưu tiên và lệ phí tuyển sinh đối với các  ngành năng khiếu

- Hồ sơ ĐKDT gồm có: Hồ sơ ĐKDT (theo mẫu tải từ trang web của trường); Học bạ THPT (bản sao có công chứng); Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có công chứng); các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có); Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

- Việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh và lịch thi tuyển sinh được thực hiện từ ngày 20/05 đến ngày 20/09 hàng năm.

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT qua hệ thống tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp tại Trường.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

35- Phùng Chí Kiên- Hưng Lộc- Tp. Vinh- Nghệ An

-  Đối với các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực, mức chênh lệch điểm xét tuyển thực hiện theo qui chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Các đối tượng được tuyển thẳng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

2. Ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh

Đối với các ngành văn hóa, việc thay đổi phương thức tổ chức tuyển sinh theo hướng xét tuyển là phù hợp với xu thế chung của công tác thi, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh đã được kiểm tra, đánh giá sau 3 năm học, chỉ cần xét tuyển dựa trên điểm trung bình năm học lớp 12 theo quy định của nhà trường sẽ tạo điều kiện cho trường lựa chọn được các sinh viên đủ năng lực theo học các ngành đào tạo của trường.

Đối với các ngành năng khiếu, do đề thi của kỳ thi chung dùng cho tuyển sinh nhiều ngành khác nhau (kể cả các ngành Khoa học xã hội và nhân văn) nên không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tuyển chọn sinh viên năng khiếu. Chính vì vậy, nhiều trường hợp đã loại bỏ những sinh viên có tài năng về nghệ thuật.

Việc sử dụng kết quả học tập ở phổ thông, một mặt chọn được sinh viên đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức văn học, mặt khác giảm bớt rủi ro từ việc đánh giá kết quả chỉ qua một kỳ thi. Về chất lượng chuyên môn, đã nhiều năm trường đã tự tổ chức thi các môn năng khiếu và chất lượng của kỳ thi riêng này đã được xã hội thừa nhận thông qua chất lượng đầu ra của sinh viên các ngành khiếu của trường.

Phương án tuyển sinh do trường đề xuất đã tham khảo việc tổ chức thực hiện của 10 trường khối ngành văn hóa, nghệ thuật được triển khai thí điểm năm 2013, nhiều trường khác trong các năm 2014, 2015 và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cũng đã trực tiếp tổ chức trong năm 2014 và 2015 đạt kết quả tốt.

Với phân tích như trên, phương thức tuyển sinh như trong đề án sẽ đảm bảo được chất lượng nguồn tuyển; phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục và tình hình cụ thể của địa phương tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh trong khu vực về phát triển nguồn lực lao động cũng như việc xác định ngành nghề của thí sinh trong việc lựa chọn.

3. Điều kiện để thực hiện phương án tuyển sinh

3.1 Cơ sở vật chất cho thi tuyển sinh:

- Trường bố trí, sắp xếp đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ thi, chấm thi, công bố kết quả thi, hậu kiểm tuyển sinh đúng quy chế.

- Khu giảng đường 3 tầng và 5 tầng được xây dựng, bố trí theo đặc thù các ngành, nghề đào tạo của nhà trường. Nhà trường có đủ các phòng thi và các trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyển sinh.

- Trường bố trí phòng làm việc và chỗ ăn, nghỉ (cách li) cho các cán bộ ra đề thi.

3.2 Lực lượng cán bộ thực hiện kỳ thi tuyển sinh

Trường có lực lượng cán bộ gồm 89 giảng viên và cán bộ quản lý tham gia giảng dạy. 100% giảng viên, giáo viên cơ hữu có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 78 % giảng viên có trình độ trên đại học (1 PGS.TS, 03 tiến sĩ, 05 nghiên cứu sinh, 61 thạc sĩ ), 19 giảng viên thỉnh giảng, 20% trình độ đại học là nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc sĩ. 78% có trình độ thạc sĩ trở lên, đủ năng lực để tự ra đề thi các môn năng khiếu.

Với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm hơn 500 sinh viên, với đội ngũ giáo viên và sinh viên của trường sẽ hoàn thành tốt công tác tổ chức việc coi thi, việc chấm thi các môn năng khiếu và tổ chức xét tuyển.

IV.  Tổ chức thực hiện:

1. Chuẩn bị thi:

a) Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ phổ biến “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Bộ tới các thành viên Hội đồng, các ban giúp việc Hội đồng và thí sinh; chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác tuyển sinh của nhà trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy”.

b) Căn cứ “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tuyển sinh Trường thành lập các ban chuyên môn, chuyên trách giúp việc cho Hội đồng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Trường có trách nhiệm gửi thông báo tuyển sinh đến các địa phương trong khu vực, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang website của trường về các ngành đào tạo, chỉ tiêu, môn thi, tiêu chí xét tuyển, thời gian thi và các thông tin khác liên quan.

d) Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc biên soạn đề thi, tổ chức thi, chấm thi.

e) Mời cơ quan công an tham gia công tác đảm bảo trật tự và an toàn thi.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt cho kỳ thi.

2. Ra đề thi:

- Đề thi các môn năng khiếu (Tổ hợp môn: N00, H00):

 Trường thành lập Ban đề thi để ra đề thi riêng của trường đối với tất cả các môn thi năng khiếu nghệ thuật. Các cán bộ ra đề thi là những Giảng viên chuyên ngành giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo giữ gìn bí mật đề thi. Trường chịu trách nhiệm về nội dung đề thi, quy trình ra đề thi, bảo mật đề thi theo đúng qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian và địa điểm thi:

 a) Thời gian thi: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An tổ chức 03 đợt thi tuyển kết hợp xét tuyển các ngành năng khiếu.

Đợt 1:

Tổ hợp môn N00, H00 (năng khiếu) từ 20 đến 23/7/2016

                             Ngày 20/7 làm thủ tục tại phòng thi,

                             Ngày 21, 22/ 7 thi các môn năng khiếu.

Đợt 2:

Tổ hợp môn N00, H00 (năng khiếu) từ 20 đến 23/8/2016

                             Ngày 20/08 làm thủ tục tại phòng thi,

                             Ngày 21, 22/08 thi các môn năng khiếu.

Đợt 3:

Tổ hợp môn N00, H00 (năng khiếu) từ 20 đến 23/9/2016

                             Ngày 20/09 làm thủ tục tại phòng thi,

                             Ngày 21, 22/09 thi các môn năng khiếu.

b) Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An, Số 35 Đường Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383565882 (Phòng Đào tạo)

Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn; Website: www.vhna.edu.vn

4. Tổ chức thi:

Các tổ hợp môn: N00, H00 thực hiện theo phương thức tự chủ: Trường chịu trách nhiệm xét tuyển môn Ngữ văn và thi các môn năng khiếu (Âm nhạc, Mĩ thuật) trong đó:

ĐỢT 1: Từ ngày 20/07 đến ngày 23/07/2016

Thời gian

Khối H

Khối N

Ngày 20/7/2016

Sáng (từ 8h00’)

Làm thủ tục dự thi, nhận và xử lý những sai sót

trong đăng ký dự thi của thí sinh, nhận kết quả điểm môn Ngữ Văn.

Ngày 21/7/2016

Sáng

Vẽ màu

Năng khiếu

Chiều

Hình họa

Ngày 22/7/2016

Sáng

Dự trữ

ĐỢT 2: Từ ngày 20/08 đến ngày 23/08/2016

Thời gian

Khối H

Khối N

Ngày 20/8/2016

Sáng (từ 8h00’)

Làm thủ tục dự thi, nhận và xử lý những sai sót

trong đăng ký dự thi của thí sinh, nhận kết quả điểm môn Ngữ Văn.

Ngày 21/8/2016

Sáng

Vẽ màu

Năng khiếu

Chiều

Hình họa

Ngày 22/8/2016

Sáng

Dự trữ

ĐỢT 3: Từ ngày 20/09 đến ngày 23/09/2016

Thời gian

Khối H

Khối N

Ngày 20/9/2016

Sáng (từ 8h00’)

Làm thủ tục dự thi, nhận và xử lý những sai sót

trong đăng ký dự thi của thí sinh, nhận kết quả điểm môn Ngữ Văn.

Ngày 21/9/2016

Sáng

Vẽ màu

Năng khiếu

Chiều

Hình họa

Ngày 22/9/2016

Sáng

Dự trữ

+ Khu vực thi Tổ hợp môn N00 có phòng thi độc lập: Phòng thi môn thẩm âm - tiết tấu kết hợp thi các môn chuyên ngành.

+ Khu vực thi tổ hợp môn H00: Phòng thi được bố trí như các môn cơ bản.

- Yêu cầu đối với các phòng thi của tổ hợp môn N00: có trang bị đủ các điều kiện cho thí sinh dự thi như: Đàn, giá và các điều kiện khác.

5. Chấm thi:

a) Quy trình chấm thi các môn năng khiếu:

+ Cán bộ chấm thi chấm độc lập tại các phòng riêng biệt có sự giám sát của Thanh tra tuyển sinh, Công an phòng PA83 -  Công an tỉnh Nghệ An.

+ Cán bộ chấm thi chấm riêng, theo mẫu phiếu chấm thi tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh trường. Sau khi thí sinh kết thúc phần thi, cán bộ chấm thi niêm phong điểm thi và chuyển cho Trưởng ban thư ký và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trực tiếp quản lý.

   + Chấm bài thi và biên bản chấm thi theo quy chế Tuyển sinh.

b) Công khai kết quả thi:

Kết quả thi tuyển sinh được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, tới từng thí sinh và công bố công khai trên website của trường sau khi Ban thư ký tổng hợp và thông qua Hội đồng tuyển sinh trường.

6. Tổ chức xét tuyển:

          Căn cứ hồ sơ nạp của các thí sinh, căn cứ các tiêu chí xét tuyển các khối ngành văn hóa, du lịch và khối ngành năng khiếu, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp, trình hội đồng tuyển sinh trường họp xét.

7. Thời gian công bố kết quả xét tuyển, thi tuyển

Sau khi có kết quả thi tuyển, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An công bố các kết quả xét tuyển, thi tuyển theo quy định tuyển sinh hiện hành.

8. Thanh tra, giám sát quá trình tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển:

Hoạt động thanh tra theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với nhà trường, Hội đồng tuyển sinh thành lập bộ phận giám sát thi tuyển sinh phối hợp với thanh tra Sở Giáo dục và đào tạo, công an PA83 thực hiện công việc giám sát quá trình tổ chức thi và chấm thi.

Tổ thanh tra do chủ tịch Hội đồng ra quyết định, các ủy viên bao gồm: Cán bộ phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đại diện thanh tra nhân dân và một số ủy viên khác do hội đồng căn cứ vào yêu cầu đối với từng ngành thi quyết định.

9.  Phúc khảo và kiểm tra việc phúc khảo:

- Hội đồng tuyển sinh trường nhận đơn phúc khảo các môn thi sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

- Sau khi nhận đơn phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh kiểm tra kết quả điểm thi của thí sinh, thông báo cho thí sinh và trên website của trường.

10. Triệu tập thí sinh trúng tuyển:

Triệu tập thí sinh trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ cho Ban bảo vệ của nhà trường tham gia công tác an toàn vòng ngoài.

- Phối hợp với Phòng PA 83 công an tỉnh Nghệ An tham gia chỉ đạo tổ chức thi, chịu trách nhiệm an toàn thi và giám sát quá trình tuyển sinh, từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thành xét tuyển.

- Phối hợp với công an thành phố Vinh, công an địa bàn xã Hưng Lộc, Ban bảo vệ và đội sinh viên tình nguyện, đội tự quản HSSV bảo vệ trật tự, an toàn cho các thí sinh đến dự thi trong và ngoài giờ làm việc.

V.  Cam kết và lộ trình thực hiện đề án:

Lộ trình:

Căn cứ lộ trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường thực hiện tuyển sinh năm 2016 theo đề án tuyển sinh đã đề ra, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức tuyển sinh năm 2016. Nhà trường sẽ đưa ra các điều chỉnh cần thiết và xây dựng đề án tuyển sinh riêng hoàn chỉnh vào năm 2017 để thực hiện cho kế hoạch giai đoạn 2016- 2020.

Cam kết:

- Đảm bảo tổ chức tuyển sinh một cách công bằng, minh bạch, đúng quy chế;

- Không để xảy ra hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giảng viên của nhà trường tổ chức luyện thi.  

Để thực hiện được các điều này, một mặt trường sẽ tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ giảng viên của trường; lựa chọn cẩn thận các cán bộ ra để thi và đặc biệt là công khai các kết quả thi tuyển và xét tuyển.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS- TS Phan Mậu Cảnh

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017