Thông báo tuyển giáo viên đi học chương trình bồi dưỡng giáo viên tại Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tại Công hàm số J.F.1358/2017 ngày 13/12/2017, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về chương trình bồi dưỡng giáo viên theo học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2018 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

  • Số lượng ứng viên: 10 người
  • Đối tượng dự tuyển: cán bộ, giáo viên của các trường tiểu học, trung học cơ sở và các trường trung học phổ thông tại Việt Nam
  • Thời gian học dự kiến tại Nhật Bản: 1,5 năm, kể từ tháng 10/2018
  • Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật hoặc tiếng Anh dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2018 tại Đại sứ quán Nhật Bản

2. Hồ sơ dự tuyển

  • Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ cần nộp để dự tuyển cần thực hiện theo bản hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này;
  • Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ cần nộp để dự tuyển cần thực hiện theo bản hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này;
  • Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ trang web dưới đây của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1398173.html

Cục Hợp tác quốc tế đề nghị ứng viên gửi công văn đề cử dự tuyển của cơ quan công tác bằng tiếng Việt kèm theo hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Anh (theo phụ lục đính kèm) đến Bộ phận phụ trách Học bổng MEXT - Ban Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản, 27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi 01 bản công văn đến Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 17 tháng 01 năm 2018 đến ngày 19 tháng 01 năm 2018 để phối hợp theo dõi.

MC (Tổng hợp)

Bài viết mới