Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch

Lớp học chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Vụ Đào tạo

Từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/ 2016 tại Khu du lịch Chùa Bái Đính ( Tỉnh Ninh Bình) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. 

Lớp tập huấn đã được bồi dưỡng kiến thức về công tác hợp tác quốc tế trong giai đoạn hiện nay với các nội dung sau: Nghiên cứu Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Vấn đề Liên kết đào tạo vơi nước ngoài tại Việt Nam; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đề án Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch  tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020; Đề án đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030; Một số kinh nghiệm công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch ở một số trường bạn như Cao đẳng nghề Du lịch Huế, Đại học thể dục thể thao Băc Ninh; Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội...

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cử đoàn cán bộ chuyên trách tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. 

Bài viết mới