Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An hoàn thành công tác xét duyệt đề tài KH- CN năm 2018

Tính đến ngày 10/5/2018, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nghệ An đã hoàn thành công tác xét duyệt thuyết minh, thẩm định kinh phí đề tài, các nhiệm vụ KH- CN năm 2018 của các đơn vị trực thuộc. Theo tổng hợp của Phòng Khoa học và Đối ngoại, trong thời gian từ ngày 08/5/2014 đến 10/5/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường đã đồng ý phê duyệt 17 công trình cấp trường, trong đó: Giáo trình, Tập bài giảng: 09, Tác phẩm: 01, Dàn dựng tác phẩm múa: 01, Hội diễn: 03 công trình, Triển lãm: 02 công trình, Hội thảo: 01 công trình.

Nhìn chung, công tác xét duyệt đề tài Khoa học công nghệ năm 2018 diễn ra theo đúng quy trình. Các hội đồng đều làm việc nghiêm túc, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến góp ý thiết thực, ý nghĩa giúp các chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh đề tài để sớm triển khai trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhằm phát huy khả năng, trí tuệ của cán bộ, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của nhà trường. Công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường đang ngày càng đi vào nề nếp và có tính chuyên môn cao.

Bài viết mới