Đại hội Chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch nhiệm kỳ 2022-2025

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường CĐ VHNT Nghệ An, sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, Đại hội chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2025 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Vũ Anh, bí thư đảng uỷ, hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong đảng uỷ, bí thư các chi bộ và 7 đồng chí đảng viên của Chi bộ dự Đại hội.
Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã nêu rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ Văn hoá và Du lịch nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 2 đồng chí: Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga được bầu làm Bí thư, đồng chí Hoàng Thị Phương Thảo được bầu làm Phó bí thư. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Vũ Anh thay mặt Đảng uỷ nhà trường biểu dương những kết quả nổi bật của chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã đạt được trên các phương diện:
Thứ nhất, các hoạt động chuyên môn như giảng dạy, tham gia đạo diễn, hướng dẫn sinh viên tham gia các hội thi tài năng đi vào chiều sâu, có cách làm sáng tạo
Thứ hai, sự đóng góp tích cực của các đảng viên trong chi bộ vào hoạt động chung của nhà trường (tự đánh giá, xây dựng, rà soát chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học); các hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Đồng thời đồng chí Lê Vũ Anh cũng nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt chú ý đến việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh; rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các giảng viên nhất là các giảng viên trẻ trên cơ sở đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.


 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật