Chi bộ Khoa Lý luận đại cương - Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch tổ chức kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, chiều thứ năm ngày 14/12/2017, chi bộ Khoa Lý luận đại cương - Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch đã tổ chức kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2017.

Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Trường CĐ VHNT Nghệ An về việc Kiểm tra thi hành điều lệ Đảng; kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lí và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

Đúng 14h00 các đ/c đảng viên đã có mặt đầy đủ để thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lí và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

Các đ/c đảng viên lắng nghe Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017  trình bày báo cáo tổng kết công tác của chi bộ năm 2017; báo cáo kiểm điểm công tác của chi bộ năm 2017; ưu, khuyết của đảng viên trong cấp ủy; ưu khuyết điểm của các đảng viên trong chi bộ; các đảng viên đã ghi chép những điều cần thiết để chuẩn bị ý kiến phát biểu. Góp ý chân tình cho đồng nghiệp chính là phát huy tính chiến đấu của người đảng viên, nâng cao tinh thần phê và tự phê, phát huy dân chủ trong chi bộ...

 Sau đó, chi bộ bỏ phiếu bầu phân loại đảng viên theo 4 mức độ quy định. Tổng số đảng viên chi bộ: 16 đ/c, trong đó chính thức: 14, dự bị: 02. Như vậy số đảng viên được tham gia đánh giá chất lượng là 16 đ/c. Số đảng viên được tham gia bỏ phiếu là 16 đ/c. Kết quả chi bộ đã bầu được 02 đ/c là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14 đ/c đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt Chi bộ Trong sạch vững mạnh và đề nghị Đảng ủy công nhận là chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật