Cơ cấu tổ chức Khoa Nghiệp vụ Văn hóa & Du lịch

Tổng số cán bộ giảng viên: 11 người, gồm 8 thạc sĩ, 3 cử nhân

Tổ chức khoa: Chi bộ; Ban chủ nhiệm khoa( 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa), 2 Tổ bộ môn

Th.S Nguyễn Thị Lương - Trưởng khoa

Năm sinh 1977

Quê quán: Vinh Tân, Vinh, Nghệ An

 

Th.S Hoàng Văn Hiếu - Phó trưởng khoa

Năm sinh: 1979

Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An

 

Th.S Võ Thúy Ngọc - Tổ trưởng Công đoàn

Năm sinh: 1985

Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An

 

Th.S: Nguyễn Thị Như Trang - Giáo vụ khoa

Năm sinh: 1991

Quê quán: Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An

 

Th.S Hoàng Thị Phương Thảo - Tổ trưởng Tổ Du lịch

Năm sinh: 1986

Quê Quán: Tân Kỳ, Nghệ AN

 

Th.S Trần Thị Quỳnh Thoan

Năm sinh: 1983

Quê quán: Yên Thành, Nghệ An

 

Th.S Phạm Thị Kiều Oanh

Năm sinh: 1985

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An

 

CN Đậu Thị Hồng Vân

Năm sinh: 1982

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An

 

CN Tôn Nữ Hoài Hương

Năm sinh: 1983

Quê Quán:Hương Thủy,Thừa Thiên Huế

 

CN Hoàng Thị Lam

Năm sinh: 1985

Quê Quán: Hưng Nguyên, Nghệ An

 

Th.S Hồ Thị Thái

Năm sinh: 1987

Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

Bài viết mới

Tin tức nổi bật