Các mã ngành đào tạo hiện nay

- Hệ đại học:

 + Liên kết với trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương, Đại học Mỹ thuật Huế đào tạo các lớp đại học Chuyên ngành Mỹ thuật, đại học sư phạm Mỹ thuật.

- Hệ cao đẳng chính quy:

 + Cao đẳng chuyên ngành Mỹ thuật

 + Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật

 + Cao đẳng Mỹ thuật ứng dụng ( đồ họa).

 + Cao đẳng sư phạm Nhạc – Họa Mầm non.

- Hệ Cao đẳng vừa làm vừa học:

 + Sư phạm mỹ thuật

- Hệ trung cấp:

+ Trung cấp năng khiếu Mỹ thuật tuổi nhỏ hệ 6 năm.

Ngoài ra khoa Mỹ thuật còn tổ chức các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng năng khiếu Mỹ thuật cho các đối tượng yêu thích Mỹ thuật.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật