XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2017- TIỂU BAN ÂM NHẠC

Chiều ngày 22 tháng 2 năm 2017, tại phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức xét duyệt tên đề tài và thuyết minh đề cương cho các công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017 thuộc tiểu ban Âm nhạc. Chủ tịch Hội đồng: TS. Phạm Mai Chiên, Trưởng Phòng Khoa học & Đối ngoại; Thư ký: ThS. Trương Thị Mai, Chuyên viên phòng KH&ĐN.

Năm 2017, Khoa Âm nhạc đăng ký thực hiện 8 công trình cấp trường là các giáo trình, tập bài giảng phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên nhà trường; các tác phẩm âm nhạc của giảng viên.

8 đề tài được xét duyệt năm 2017 bao gồm:

- Giáo trình Ký- Xướng âm (năm thứ nhất hệ sơ trung 6 năm) – ThS. Đỗ Ngọc Anh.

- Giáo trình Ký- Xướng âm (dành cho chuyên ngành Âm nhạc hệ CĐ)- CN. Lê Thị Hồng Hoa

- Tập bài giảng Lý thuyết Âm nhạc- ThS. Vũ Tiến Vinh

- Giáo trình Chỉ huy Đồng ca- Hợp xướng- ThS. Phạm Xuân Hải

Sáng mãi một mái trường - ThS. NS. Phạm Xuân Hải

Ta mang bài ca về biển- ThS. NS. Vũ Tiến Vinh

Mùa xuân- NS. Tạ Minh Huệ

Bến Giang Đình vấn vương câu hát- ThS. NS. Thái Khắc Cung

Tại buổi xét duyệt, các chủ nhiệm lần lượt trình bày thuyết minh đề cương của mình. Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý  với mục đích giúp các chủ nhiệm sửa chữa, hoàn thiện thuyết minh đề cương. 
Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, 8/8 đề cương được Hội đồng xét duyệt thông qua với kết quả xếp loại tốt. Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm hoàn thiện đề cương và triển khai thực hiện đề tài trong năm 2017 theo đúng kế hoạch.

Bài viết mới