Giới thiệu sách “Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam Tập 1” – Nguyễn Khắc Tụng

“Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam Tập 1” là sách biếu tặng thuộc dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa – văn nghệ dân các dân tộc Việt Nam”, quyển sách phác họa bức tranh toàn cảnh về kiến trúc dân gian Việt Nam.

Tác phẩm giới thiệu sơ lược về đặc điểm thiết kế, cấu tạo, phân bố, kiểu nhà và đặc trưng văn hóa của các nhóm dân tộc ở Việt Nam. Đồng thời,  trình bày chi tiết, cụ thể những đặc điểm kiến trúc nhà ở, vị trí địa lý – khí hậu và tình hình phân bố dân cư các dân tộc Việt Nam thuộc các nhóm ngôn ngữ Việt – Mường, Tày Thái, Mèo – Dao.

Nội dung quyển sách gồm hai chương:

          Chương 1: Trình bày về Địa lý – khí hậu Việt Nam, sơ lược về tình hình phân bố dân cư và dân tộc

          Chương 2: Trình bày về nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nâm thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường; Tày – Thái; Mèo – Dao;

          Nhẳm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc Trung tâm Thông Tin – Thư viện trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ.

Nguyễn Hạnh

 

Bài viết mới