Chức năng - Nhiệm vụ

A. Chức năng:

     Thư viện trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ  An là một đơn vị có chức năng tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn và thông tin khoa học cho lĩnh vực đào tạo nghiên cứu văn hóa nghệ thuật của nhà trường. 

     Thư viện nằm trong hệ thống thư viện chuyên ngành, đa ngành nên có chức năng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu cho các giảng viên, sinh viên, cán bộ lãnh đạo các chuyên ngành trong nhà trường thõa mãn nhu cầu của bạn đọc.

B. Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chung: Lưu trữ và cung cấp các thông tin – tài liệu về các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, chính trị xã hội… nhằm phục vụ và đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Nhiệm vụ cụ thể:

        1. Thu thập, bổ sung, trao đổi, phân tích, xử lý tài liệu và nguồn tin. Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tài liệu của thư viện.

        2. Quản lý, tổ chức tốt các phòng đọc, phòng mượn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của giảng viên và sinh viên trong trường.

        3. Xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp nội dung, mục tiêu, sự nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học trong trường, từng bước hiện đại hóa thư viện.

       4. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm tin thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa, tổ chức và hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi có hiệu quả tài liệu của Thư viện.

       5. Thường xuyên tổ chức triển lãm,  giới thiệu sách báo, tạp chí và các tài liệu khác cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường.

       6. Tăng cường hợp tác với các thư viện trong và ngoài tỉnh.

       7. Góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực khác mà xã hội yêu cầu.

        8. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ thư viện nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ và tin học. Đáp ứng đầy đủ về trang thiết bị, kiến thức, phương pháp tra cứu tin và sử dụng thư viện cho bạn đọc.

  9. Phát triển trao đổi hợp tác với các trung tâm thông tin thư viện, các tổ chức khoa học, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước. Tham gia tổ chức và hoạt động của liên hiệp Thư viện trong khu vực và trong cả nước

 

 

 

Bài viết mới