Tầm quan trọng của việc xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 – 2030

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Chi bộ khoa LLĐC – NVVH&DL gửi tới các vị khách quý, các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường CĐ VHNT Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Qua nghiên cứu dự thảo các báo cáo, Chi bộ LLĐC – NVVH&DL thống nhất đánh giá như sau: Nhìn chung, dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng bộ Nhà trường được chuẩn bị một cách công phu, đảm bảo các quan điểm tiếp cận khách quan (nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật), toàn diện (thấy cả mặt ưu điểm và khuyết điểm, nguyên nhân khách quan và chủ quan) và phát triển (xét trong trạng thái động, xu hướng biến đổi của tình hình), gắn với thực tiễn và điều kiện lịch sử - cụ thể của đất nước và tỉnh nhà. Dự thảo báo cáo đã xác định nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề xây dựng nhà trường hiện nay.

Kính thưa Đại hội!

Được Đoàn Chủ tịch cho phép, chúng tôi xin trình bày tham luận Tầm quan trọng của việc xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, trình Đại hội Đảng bộ Trường CĐ VHNT Nghệ An lần thứ XIV.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Để thực hiện đường lối đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước qua Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đòi hỏi các cơ sở giáo dục nói chung và các trường đào tạo nghề nói riêng phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của từng nhà trường trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích tốt đẹp đã đạt được cùng những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục; xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ, trường CĐ VHNT Nghệ An đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Lao động Hạng Nhất. Trong những năm qua, Trường CĐ VHNT Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và mục tiêu phát triển nhà trường qua Nghị quyết Đại hội Đảng, qua các Báo cáo Kiểm định chất lượng nhà trường và Báo cáo xây dựng kế hoạch công tác nhà trường hàng năm, qua Đề án xây dựng và thành lập Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Vinh… nhưng chúng ta chưa có Kế hoạch chiến lược và mục tiêu dài hạn phát triển nhà trường 5 năm, 10 năm và tầm nhìn xa hơn để tiếp nối sự phát triển các giai đoạn trước.

Vì vậy, từ Đại hội này, chúng tôi mong muốn Nhà trường sớm xây dựng Mục tiêu và Kế hoạch phát triển trường từ năm 2020 – 2025, tầm nhìn 2030. Kế hoạch nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên nhà trường. Nói một cách đơn giản, lập kế hoạch chiến lược là xác định những mục tiêu nhà trường sẽ đạt được trong dài hạn và các phương án để thực hiện mục tiêu đó. Trọng tâm của kế hoạch chiến lược là làm thế nào để toàn bộ tổ chức nhà trường cùng có tầm nhìn chung, cùng cố gắng để đạt được mục tiêu chung có lợi cho tất cả các bên. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường CĐ VHNT Nghệ An là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chính sách của Chính phủ về đổi mới giáo dục Nghề nghiệp, cùng các trường dạy nghề khác, xây dựng ngành giáo dục Nghệ An phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế.

Sau đây, chúng tôi xin trình bày các góp ý cụ thể để xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Đầu tiên: Xác định vị trí chiến lược

Đầu tiên, chúng ta phải biết được nhà trường đang đứng ở đâu trong các trường đại học, cao đẳng, các trường nghề, chúng ta sẽ xác định được mục tiêu hướng đến và cách đạt được điều đó. Có nghĩa chúng ta phải nắm bắt tình hình nội tại, sau đó làm một cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu về nhà trường, phân tích dữ liệu thu thập được.

Thứ hai: Xác định các mục tiêu ưu tiên

Sau khi đã hiểu trường của chúng ta đang đứng ở đâu, tiếp đến là lúc chúng ta phải xác định các mục tiêu nhỏ, để đạt được mục tiêu lớn. Lưu ý rằng các mục tiêu đặt ra cần phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của nhà trường. Hãy đặt ra càng nhiều mục tiêu càng tốt, nhưng sau đó, chúng ta nên xem xét và chọn ra những mục tiêu quan trọng, có sức ảnh hưởng rộng để ưu tiên thực hiện trước. Chẳng hạn những mục tiêu cần ưu tiên thực hiện trước để xây dựng Trường CĐVHNT Nghệ An trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực Bắc miền Trung, đó là: Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ giảng viên, đến năm 2025 tăng số lượng giảng viên có trình độ thạc sĩ lên 95% trở lên. Trong đó, 10% có trình độ Tiến sĩ; Mở thêm 2-3 mã ngành đào tạo trình độ cao đẳng nghề hệ chính quy, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ văn hóa, du lịch, dân ca... Phấn đấu, đến năm 2025, lưu lượng sinh viên, học viên của nhà trường hàng năm bình quân 600 đến 800 em; Trong 5 năm tới, có 1-2 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh trở lên. 100% ngành học có chương trình chi tiết. 100% học phần có giáo trình, tài liệu tham khảo. 100% giáo viên lên lớp có giáo án, dự giờ thăm lớp đúng quy định, thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn; Nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng nhà trường ngày càng khang trang; Hoàn thành dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên đưa vào sử dụng trong năm 2022; Ổn định nguồn thu, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ giảng viên…

Để thực hiện các mục tiêu trên, nhà trường phải nâng cao chất lượng đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp dạy học, chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Trong chiến lược phát triển nhà trường, cần quan tâm đến việc đổi mới chương trình, giáo trình, đổi mới công tác tuyển sinh, kiểm tra, đánh giá đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đào tạo nguồn nhân lực phải gắn với nhu cầu sử dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, cần giúp đỡ tìm việc làm cho cử nhân tốt nghiệp, tránh lãng phí nguồn nhân lực. Để khắc phục tình trạng như hiện nay, giáo dục của nhà trường phải gắn với nhu cầu doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình đào tạo, đóng góp kinh phí, đặt hàng và sử dụng sản phẩm do nhà trường đào tạo. Tăng cường khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, từ đó chỉ đạo chuyển mô hình đào tạo theo khả năng của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, của thị trường lao động.

Trong tất cả các mục tiêu đã đặt ra, chúng ta phải đặt ra câu hỏi, mục tiêu nào quan trọng hơn? Mục tiêu nào khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao vị thế của nhà trường? Làm thế nào để xác định những yếu tố hoàn thành mục tiêu? Mục tiêu nào đang là cấp bách nhất? Trong chiến lược phát triển, theo chúng tôi, trước mắt cần ưu tiên xây dựng Trường CĐVHNT Nghệ An trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực Bắc miền Trung. Trong dài hạn, tiếp tục thực hiện thành công Đề án và kết luận xây dựng và phát triển Nhà trường đã được UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu trình Đề án thành lập Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Vinh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vào năm 2030 là mục tiêu lớn.

Thứ 3. Xây dựng kế hoạch

Đây là bước quan trọng nhất, xây dựng kế hoạch chiến lược. Nhiệm vụ chính trong bước này là xây dựng các chiến thuật cụ thể và thiết lập lịch trình để theo dõi tiến độ và hiệu quả công việc. Bản đồ chiến lược là một công cụ hiệu quả để trực quan hóa toàn bộ kế hoạch của trường. Một bản đồ chiến lược cần có các thành phần sau: 4 trụ cột: Nguồn lực tài chính – Nguồn lực học sinh, sinh viên – Các quy trình và nhân lực cán bộ, giảng viên.

4. Triển khai kế hoạch chiến lược

Tổ chức cuộc họp với sự góp mặt của các thành phần quan trọng là bước đầu tiên để khởi động kế hoạch chiến lược. Bên cạnh đó, công tác truyền thông nội bộ cũng cần được áp dụng để phổ biến cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, sinh viên nắm được mục tiêu chiến lược nhằm định hướng toàn thể nhà trường đi theo một mục tiêu chung.

5. Theo dõi và đánh giá chiến lược

Trên cơ sở hàng quý, chúng ta hãy tổ chức những cuộc họp tổng kết hàng năm, xem lại tình hình đạt được của các đơn vị, khoa phòng và tổng thể nhà trường. Với các đơn vị chưa đạt được, hãy xem cách họ triển khai công việc và điều chỉnh lại những sai sót trong quá trình làm việc của những đơn vị đó. Trên cơ sở hàng năm, nhà trường nên dành thời gian đánh giá lại các ưu tiên và vị trí chiến lược để đảm bảo rằng tất cả hoạt động đang đi đúng hướng.

Trên đây là suy nghĩ trăn trở của chúng tôi về sự cần thiết phải xây dựng mục tiêu chiến lược và các bước xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển nhà trường, xin được trình bày trước Đại hội.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Vinh dự được sống trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trải qua 53 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Lao động Thương binh xã hội, Tổng cục dạy nghề; của Tỉnh uỷ, Thành ủy và sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân Nghệ An, với sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, Trường CĐ VHNT Nghệ An đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng trên lĩnh vực đào tạo nhân lực nhóm ngành văn hóa nghệ thuật, tạo dựng và khẳng định vị thế của nhà trường. Trong những năm tới, cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt các nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Thành ủy Vinh để phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần quan trọng đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại diễn đàn trang trọng này, thay mặt Chi bộ khoa LLĐC- NVVH&DL xin kính chúc các đồng chí các quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Bài viết mới