Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, trong hai ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội, có đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy; các đồng chí chuyên quản toàn diện Đảng bộ Nhà trường; các đồng chí là đại diện các ban Đảng của Thành ủy Vinh. Tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng PA 03 Công an Tỉnh Nghệ An; Phòng CS PCCC-CNCH, công an tỉnh Nghệ An (đơn vị kết nghĩa); đại diện Đảng ủy xã Hưng Lộc.

Thay mặt Đảng ủy khóa XIII, đồng chí Lê Vũ Anh, Bí thư Đảng ủy nhà trường đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Đức, trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Đảng ủy nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Trường Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An khóa XIII đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức được chú trọng, chất lượng đội ngũ tiếp tục được phát triển. Hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy được sắp xếp lại, biên chế không phát sinh, vị trí việc làm cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới. Cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, trang thiết bị phục vụ đào tạo, điều kiện học tập, làm việc ngày càng hoàn thiện và khang trang. Công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới, chất lượng đào tạo được khẳng định. Công tác quản lý HS, SV và học viên tiếp tục được thực hiện tốt. Quy chế dân chủ cơ sở trong Nhà trường được thực hiện nghiêm túc, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên ổn định. Đảng bộ Trường luôn đạt danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Các tổ chức đoàn thể luôn đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”, có nhiều năm đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Từ kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tiếp tục lãnh đạo Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh ngành Giáo dục - Đào tạo nói chung và Nhà trường nói riêng có nhiều thay đổi lớn. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã và sẽ thay đổi liên quan đến ngành Giáo dục và đào tạo, các nhiệm vụ mà Nhà trường đang thực hiện: Luật Giáo dục 2019 được áp dụng. Từ bối cảnh chung đó, Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An xây dựng phương hướng, mục tiêu, một số chỉ tiêu chính, các nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo chủ yếu giai đoạn 2020-2025. Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV xác định mục tiêu: Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ và các Chi ủy, tập trung lãnh đạo tốt: công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng và sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; khai thác, sử dụng các nguồn lực hiện có để tiếp tục giữ vững và khẳng định uy tín của Nhà trường, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng nghề du lịch có chất lượng; là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành văn hóa có uy tín; là nơi chắp cánh cho những tài năng nghệ thuật… góp phần đưa thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh nhà và của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức thành ủy Vinh ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Trường đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, ổn định Nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV, từ những thế mạnh của Đảng bộ Trường để chung sức đưa Nhà trường vượt qua những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng phát huy truyền thống trên 50 năm phát triển của Nhà trường, xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới tư duy, hành động; đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn bị CSVC và đội ngũ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông… Ghi nhận ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Vũ Anh - Bí thư Đảng ủy Nhà trường xin hứa sẽ phát huy hết sức mạnh của Đảng bộ Trường, phấn đấu đưa Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức phía trước.

Phần thảo luận, Đại hội đã thảo luận có chất lượng nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 5 tham luận và nhiều ý kiến được trình bày tại phiên chính thức của Đại hội, đưa ra những giải pháp phát triển Nhà trường trong nhiệm kỳ tiếp theo, tập trung chú ý nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV; tầm quan trọng của việc xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 – 2030; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ, tập trung vào các giải pháp ổn định thu nhập và nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên, viên chức; công tác phát triển đảng; công tác tuyển sinh...

Đại hội đã lựa chọn và bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiêu biểu cho năng lực, phẩm chất và sức chiến đấu của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa, liên tục và đổi mới công tác cán bộ, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội: (đ/c Lê Vũ Anh, Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đ/c Mai Thị Hoa Phượng, trưởng khoa Âm nhạc; đ/c Nguyễn Thị Lương, trưởng khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch; đ/c Phạm Xuân Hải, trưởng phòng Đào tạo). Đồng chí Lê Vũ Anh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Đức là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết thay mặt cho toàn bộ đảng viên của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố Vinh.

Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu được nêu trong Nghị quyết và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường trong thời kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và học viên toàn Trường phát huy truyền thống trên 50 năm; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020 - 2025

Bài viết mới