Nghiệm thu sách tham khảo: Các nhà nghiên cứu Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An đã nghiệm thu sách tham khảo: Các nhà nghiên cứu Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của TS Phạm Mai Chiên, giảng viên khoa Nghiệp vụ Văn hoá và Du lịch.

Mục tiêu của tài liệu là:

- Nghiên cứu tìm ra các giải pháp để giữ gìn bản sắc, phát huy vai trò của văn hoá truyền thống, của dân ca, trong đó có dân ca Ví Giặm.

- Cung cấp tài liệu dạy học về dân ca Ví, Giặm trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

Nội dung: Gồm 2 phần: Các nhà nghiên cứu Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Ví, Giặm Nghệ Tĩnh những góc nhìn khác

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu lý luận; Nhóm phương pháp phi thực nghiệm (phỏng vấn, chuyên gia).

Về kết cấu nội dung khoa học và dung lượng giáo trình, tài liệu (Tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của giáo trình)

- Nội dung tài liệu tham khảo phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra đã ban hành của một số ngành học như Biểu diễn dân ca (hệ trung cấp); SP Nhạc, Thanh nhạc…

- Kiến thức trong tài liệu được trình bày khoa học, logic, phù hợp với thực tiễn và cập nhật những tri thức mới nhất về dân ca Ví Giặm.

- Những nội dung được trích dẫn trong tài liệu có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền tác giả theo quy định hiện hành.

- Là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Trung cấp Biểu diễn dân ca và các ngành học khác của nhà trường.

- Sản phẩm đào tạo: sách tham khảo.

Hình thức và cấu trúc của tài liệu chuẩn mực, văn phong khoa học chính xác, rõ ràng.

Chưa có công trình nào tổng hợp phong phú kiến thức về dân ca Ví Giặm ở Nghệ An như cuốn tài liệu này.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của giáo trình đó giáo trình được thực hiện nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu giảng tham khảo có giá trị cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên giảng dạy các hát dân ca Ví Giặm.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Phạm Mai Chiên cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài khoa học có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Tốt. Kết luận phiên nghiệm thu, TS Nguyễn Thị Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài. TS Nguyễn Thị Thanh Đức yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

 

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an