Nghiệm thu đề tài khoa học Xây dựng và phát triển mô hình câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Xây dựng và phát triển mô hình câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An của Th.S Hồ Thị Thái, chuyên viên phòng TTKT-BĐCL-KH&HTQT. Trong đề tài của mình, Th.S Hồ Thị Thái đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến hoạt động câu lạc bộ và câu lạc bộ Dân ca xứ Nghệ. Đó là:

-Thực trạng hoạt động câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian hoạt động, các CLB dân ca trên địa bàn huyện Thanh Chương đã đạt được nhiều thành tích cao trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn chú trọng đào tạo bồi dưỡng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh ở các trường học, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của làn điệu dân ca Ví, giặm xứ Nghệ.

Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kinh phí hoạt động của câu lạc bộ không được đảm bảo; các chính sách của Nhà nước, của tỉnh cho câu lạc bộ thiếu; các nghệ nhân chưa có chế độ phụ cấp...

Qua đề tài, tác giả đã khảo sát nhằm tìm hiểu những đóng góp của các câu lạc bộ, nghệ nhân trên địa bàn huyện Thanh Chương đã góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của dân ca Ví, Giặm với đời sống văn hóa tinh thần của nhâ dân địa phương; Qua đó, khuyế nghị với với các cơ quan quản lý có cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù cho các nghệ nhân, các câu lạc bộ dân ca Ví Giặm.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của đề tài đó là nhận diện được tình hình thực tế tổ chức hoạt động động câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ tại huyện Thanh Chương. Đồng thời khẳng định đề tài đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hoá. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề tài như lỗi đánh máy, in ấn.

Tại buổi nghiệm thu, Th.S Hồ Thị Thái cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra, giúp tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài khoa học có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, TS Nguyễn Thị Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài và yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an