Nghiệm thu đề tài khoa học Thực trạng, giải pháp giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học tại Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, chiều ngày 23 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Thực trạng, giải pháp giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học tại Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An của TS Phạm Thị Thanh Nga, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, TS. Phạm Thị Thanh Nga đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục toàn diện tại Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An. Đó là:

-Thực trạng hoạt động giáo dục toàn diện tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An

+ Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

+ Đào tạo, phát triển năng lực, chuyên môn nghề nghiệp

+ Giáo dục thể chất, thẩm mỹ, ngoại ngữ

-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục toàn diện tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

+ Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ năng lực và phẩm chất thực hiện nhiệm vụ đổi mới

+Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học

+ Đổi mới các hoạt động dạy của thầy, học của trò theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học

+ Có chính sách khuyến khích, tạo động lực cho thầy và trò trong các hoạt động đổi mới toàn diện GDĐT

+ Tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện; các hoạt động thể dục, thể thao; xây dựng văn hóa đọc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường…

+ Chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp

+ Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của đề tài đó là nhận diện được tình hình thực tế tổ chức hoạt động động giáo dục toàn diện tại trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An; Đồng thời khẳng định đề tài đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho công tác tổ chức,quản lý và điều hành hoạt động giáo dục toàn diện tại nhà trường. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề tài như chưa có số liệu điều tra minh xác để đề tài tăng tính thuyết phục hơn. Tại buổi nghiệm thu, TS. Phạm Thị Thanh Nga cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra, giúp tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài khoa học có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, TS Nguyễn Thị Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài và yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an