Tự đánh giá

  • Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Phiên 3)
    Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Phiên 3)

    Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2017, Hội đồng tự đánh giá Trường CĐVHNT Nghệ An  tổ chức cuộc họp lần thứ 3 về công tác tự kiểm định giáo dục nghề nghệp năm 2017.  Cuộc họp có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách. Cuộc họp lần này nhằm tiếp thu ký kiến của các nhóm chuyên trách về đánh giá các hoạt động của nhà trường, về công tác tự đánh giá: tìm kiếm minh chứng, viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn... 

    Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật