Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung Hội nghị TW8 Khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 136 KH/Th.U ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thành Ủy Vinh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung Hội nghị TW8 Khóa XII của Đảng. Đảng ủy trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nội dung Hội nghị TW8 Khóa XII và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về dự và chỉ đạo nội dung Hội nghị TW8, Khóa XII của Đảng có sự có mặt của đồng chí Phan Thị Minh Lý - Báo cáo viên Trung ương, Phó phòng Thông tin Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Chương trình học tập diễn ra nghiêm túc và 100% cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ.

Cán bộ, giảng viên tham gia học tập
đồng chí Phan Thị Minh Lý - Báo cáo viên Trung ương, Phó phòng Thông tin Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo và quán triệt nội dung Hội nghị

                                                                                                                         Tiến Dũng - BT Đoàn

Bài viết mới