Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình điện tử Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lê Nin 1

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019, sáng ngày 25 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình điện tử Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lê Nin 1 của tác giả Lê Thị Thắng, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

Hội đồng khoa học bao gồm 7 thành viên: Chủ tịch hội đồng là Th.S Nguyễn Thị Thanh Đức – Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Phạm Mai Chiên; Thư ký hội đồng: Th.S Trương Thị Mai. Các phản biện và các ủy viên là các giảng viên có cùng chuyên môn và chuyên môn gần với tác giả đề tài.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà đề cương chi tiết đạt được đồng thời khẳng định các công trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy các học phần chính trị. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa để giáo trình điện tử hoàn tiện hơn. Tác giả cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra, giúp các tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để biên soạn giáo trình có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Nguyễn Thị Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các công trình. Th.S Thanh Đức yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình đạt chất lượng cao hơn và sớm hoàn thiện để nghiệm thu và đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an