Nhìn lại kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An lần thứ XV nhiệm kỳ 2019 – 2022 là sự kiện chính trị to lớn đánh dấu bước phát triển quan trọng của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường. Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội là cách tốt nhất để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, khẳng định vai trò là đơn vị dự bị tin cậy của Đảng là lực lượng chính trị tin cậy của Chính quyền.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An là một trường đặc thù với nhiều loại hình đào tạo như: hội họa, đồ họa, mầm non, âm nhạc, múa, quản lý văn hóa, thông tin thư viện, văn hóa du lịch.

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong trường cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, có ý thức cao trong học tập, rèn luyện và công tác; nhiều ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên học tập tốt, nhiều sinh viên tham gia học thêm để nâng cao trình độ chuyên môn.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh đoàn, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, sự quan tâm tạo điều kiện của các tổ chức đoàn thể, khoa, phòng, bộ phận trong Nhà trường.

2. Khó khăn

Đoàn trường chưa có cán bộ Đoàn chuyên trách. Đội ngũ cán bộ Đoàn là kiêm nhiệm, còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm công tác.

Mặt trái của nền kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội, an ninh diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và học tập của ĐVTN. Một bộ phận ĐVTN nhận thức chưa đầy đủ, sống thực dụng.

Số lượng sinh viên của nhà trường ít do môi trường đặc thù. Thời gian học tập của sinh viên do mang tính đặc thù nghệ thuật theo ca kíp nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tập hợp và tổ chức hoạt động.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác giáo dục

1.1.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục của Đoàn trường được tích cực đổi mới phương thức triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” bằng nhiều hình thức trực quan sinh động thông qua cuộc thi tìm kiếm và triển lãm ảnh của Bác trên trang thông tin điện tử hay các buổi hội nghị, tọa đàm, tổ chức các cuộc thi tìm kiếm các mô hình, sản phẩm, phần việc thiết thực làm theo lời Bác, chỉ đạo và hướng dẫn các Liên chi đoàn thực hiện việc làm theo lời Bác bằng nhiều công việc cụ thể.

1.2. Giáo dục chính trị tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thông qua nhiều hình thức, đoàn viên, HSSV được học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn như Chi thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, Chỉ thị 01 CT/ TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, Nghị quyết TW8 (Khóa XII), 6 bài học chính trị cho đoàn viên….

 

1.3. Giáo dục truyền thống

Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên, sôi nổi với nội dung đa dạng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn, các sự kiện chính trị, lễ hội truyền thống của địa phương, đất nước. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn trong năm học: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9/1...

1.4. Giáo dục đạo đức lối sống

Trọng tâm xoay quanh cuộc vận động “4 xây, 3 chống” (xây dựng ý thức công dân, tinh thần tình nguyện, tình thần hiếu học và tinh thần yêu lao động; chống lối sống ích kỷ, lối sống lạc hậu và lối sống vô văn hóa). Tìm kiếm giải pháp và phương thức cụ thể cho cuộc vận động.

Vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện đúng tác phong của người sinh viên theo nội quy Nhà trường bằng nhiều hình thức: phát thanh tuyên truyền, tuyên dương những hình ảnh đẹp, thành lập các đội hình an ninh trật tự nhắc nhở thực hiện.

1.5. Giáo dục pháp luật

Đổi mới các hình thức giáo dục pháp luật bằng nhiều hoạt động cụ thể sinh động. Tập trung Giáo dục ý thức công dân, chấp hành pháp luật nhất là Luật giao thông đường bộ, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục, các quy định, quy chế nội quy của Nhà trường. Phối hợp với Phòng HSSV triển khai các chuyên đề pháp luật vào tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, học sinh đầu khóa cho toàn thể sinh viên năm nhất.

2. Tổ chức các hoạt động phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

Các hoạt động tình nguyện của ĐVTN luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực. Đoàn trường đã tổ chức có hiệu quả cac hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện nhân dịp tháng Thanh niên và đặc biệt là tình nguyện trong dịp hè.

Chương trình tình nguyện tại các huyện thu hút sự tham gia tích cực của các đoàn viên và thành lập đội hình hoạt động tại các thôn bản thuộc các xã của các huyện vùng miền núi và vùng đặc biệt khó khăn tại huyện Con Cuông. Đội TNTN của trường đã tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình phần việc thanh niên tại các đơn vị bạn như Hoàng Mai, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, huy động được các ĐVTN địa phương cùng tham gia.Tổ chức giúp đỡ các gia đình Thương bình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Giúp đỡ và tặng quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Đoàn trường có nhận hỗ trợ cho 01 em học sinh tại trường tiểu học Cắm Muộn 2 - Quế Phong.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Đẩy mạnh vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nhiệm vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học trong Trường, Đoàn trường đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt - Học tốt - Tích cực NCKH” trong Nhà trường.

2.3 Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện, các nhóm tự quản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực trường và trên địa bàn dân cư.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên

3.1.Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ

Nhiều đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đoàn viên trong chi đoàn cán bộ giáo viên đã tham gia viết bài, sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các đề tài NCKH cấp trường.

Đoàn viên thanh niên luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn như: Tổ chức các lớp học về kỹ năng sống, tác phong công nghiệp và đã tổ chức các buổi hoạt động hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên sắp ra trường.

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Việc thực hiện quy chế thi, kiểm tra được coi là một trong những yếu tố chính để đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV xếp loại Đoàn viên, chi đoàn. ĐVTN tích cực tham gia Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm” do khoa Lý luận đại cương tổ chức. Tham gia và đạt kết quả cao trong các hội thi như: Sao mai; Hội diễn ca múa nhạc các trường chuyên nghiệp toàn quốc, trong đó HSSV nhà trường đều dành được HCV, HCB cho các tiết mục đơn ca và tốp ca. Đoàn viên chi đoàn cán bộ giáo viên tích cực tham gia các đợt thao giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.[1]

3.3. Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Các hoạt động VHVN-TDTT diễn ra sôi nổi với quy mô và chất lượng cao, góp phần giáo dục những giá trị nghệ thuật, định hướng thẩm mỹ, lối sống và rèn luyện sức khỏe đối với ĐVTN. Các chương trình như: Gala sinh viên – Chào năm học mới và nhiều hoạt động giao lưu nhân các dịp lễ lớn; hội thi ẩm thực, hội thi cắm hoa nghệ thuật; liên hoan nghệ thuật HSSV hàng năm kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

5.1. Công tác xây dựng Đoàn

5.1.1. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị:

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên trong việc nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng trong thanh niên. Tổ chức cho 100% đoàn viên học tập 6 bài học lý luận chính trị và các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Tăng cường, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền các nội dung chính trị trong sinh hoạt chi đoàn.

5.1.2. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức

- Công tác Đoàn viên:

Nâng cao chất lượng, chính trị và tính tiên tiến của người đoàn viên thông qua việc thực đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và đảm bảo chất lượng trong việc kết nạp thanh niên vào Đoàn, tăng cường chỉ đạo các chi đoàn phát triển đoàn viên từ hội viên do tập thể chi hội giới thiệu và đảm nhận vai trò người bảo đảm.

Tiếp tục triển khai Chương trình rèn luyện Đoàn viên trên cả hai mặt về nhận thức và hành động.

- Công tác cán bộ:

Làm tốt công tác cán bộ Đoàn trong Nhà trường. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức đào tạo huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ gắn với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, rèn luyện đạo đức, tác phong, đào tạo theo chức danh, theo lĩnh vực công tác. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ cấp chi đoàn trở lên.

- Công tác chi đoàn:

Kiên trì thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh, chi đoàn 3 tiêu chí (3 nắm, 3 biết, 3 làm), chi đoàn chủ động công tác. Mỗi Chi đoàn chọn và đầu tư xây dựng mô hình cải tiến nội dung, phương thức sinh hoạt chi Đoàn đa dạng, thu hút, hiệu quả.

5.2. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện nhằm tạo môi trường hoạt động xã hội để thanh niên rèn luyện thực tiễn, nâng cao chất lượng tập hợp thanh niên.

Duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm tại cơ sở để mở rộng tập hợp thanh niên.

5.3. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Phối hợp cùng Chi bộ HSSV phát huy vai trò Đảng viên trẻ làm nòng cốt trong hoạt động, bồi dưỡng về nhận thức chính trị và tinh thần cách mạng cho đoàn viên ưu tú.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, có 12 đoàn viên ưu tú được xét kết nạp vào Đảng.

6. Công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp

6.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Kiên trì thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm về cơ sở, tăng tính chủ động của chi đoàn trong thiết kế tổ chức các hoạt động và phong trào, chuyển giao một số hoạt động và mạnh dạn phân quyền cho các chi đoàn. Tiếp tục phát huy thế mạnh của từng ngành học, từng khoa trong tổ chức và chỉ đạo hoạt động.

6.2. Công tác phối hợp

Đẩy mạnh công tác phối hợp với Cấp ủy địa phương, phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện các kế hoạch liên tịch nhằm tăng cường hoạt động chăm lo.

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Những hạn chế, yếu kém

- Hoạt động Đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm, nhiều cán bộ Đoàn chưa dành thời gian thỏa đáng, tâm huyết cho các hoạt động của Đoàn.

- Trong công tác giáo dục chưa có nhiều mô hình mới hấp dẫn.

- Trong chỉ đạo có lúc chưa quyết liệt; tính chủ động sáng tạo, trong tổ chức thực hiện các mặt công tác còn chưa đồng đều.

2. Nguyên nhân:

- Công tác học tập, nghiên cứu lý luận của cán bộ làm công tác Đoàn chưa ngang tầm với sự phát triển thực tế của thanh niên nên gặp khó khăn trong công tác xây dựng đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Việc cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương của BTV, BCH Đoàn trường còn chậm; tổ chức thực hiện Nghị quyết của các chi đoàn vẫn đang còn yếu.

* ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

Sau hai năm thực hiên Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2019, mặc dù vẫn còn một số tồn tại hạn chế song công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các chỉ tiêu mà Đại hội XIV đề ra cơ bản hoàn thành. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển của Nhà trường, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An.

 

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ

PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2019 - 2022

 

I. DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Bước vào giai đoạn mới, Trường Cao Đẳng VHNT Nghệ An có nhiều thuận lợi, một số chương trình, dự án lớn về giáo dục đào tạo được đưa vào quy hoạch, triển khai, đặc biệt là sự mở rộng nghành nghề đào tạo đã mở ra nhiều cơ hội mới trong thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục quan tâm đến công tác thanh niên và có sự tác động sâu sắc đến thanh niên theo hướng tích cực.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Mục tiêu xây dựng Đoàn trường Cao đẳng VHNT Nghệ An mạnh về tổ chức, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện lý tưởng, phát huy trí tuệ, tài năng của ĐVTN; phấn đấu đào tạo lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, vững vàng về chuyên môn, đảm bảo yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Khẩu hiệu hành động:

“Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năng động, sáng tạo, tình nguyện, đổi mới, hội nhập và phát triển”.

 

IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào HSSV Nhà trường trong nhiệm kỳ 2019 - 2022 là:

1.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN. Tăng cường ý thức cảnh giác cách mạng cho ĐVTN trước những âm mưu của các thế lực thù địch.

1.2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo, của tổ chức Đoàn, Hội các cấp.

1.3. Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu của ĐVTN trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 về nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

1.4. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng. Tăng cường các hoạt động tình nguyện chuyên sâu, có tính chuyên nghiệp cao.

1.5. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản

2.1. 100% Đoàn viên thanh niên được tìm hiểu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động lớn của Đoàn.

2.2. 100% ĐVTN, tổ chức Đoàn đăng ký thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

2.3. 100% ĐVTN ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Đoàn viên thanh niên với văn hóa giao thông và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trường học.

2.4. Đảm nhận chăm sóc giúp đỡ 01 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt.

2.5. Hằng năm, tổ chức ít nhất 01 đội TNTN tham gia chiến dịch Hè tình nguyện,100% các Chi đoàn tổ chức các hoạt động trong Tháng thanh niên và tham gia các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

2.6. Hằng năm số học sinh sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc đạt 5 % trở lên. Có ít nhất 4 sinh viên được danh hiệu Sao Tháng giêng và Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

2.7. Hằng năm có 30% chi đoàn đạt vững mạnh, không có chi đoàn trung bình, yếu kém. Đoàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An hàng năm.

2.8. Trong nhiệm kỳ, tổ chức trên 4 hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động nâng cao phong trào VHVN – TDTT trong Nhà trường.

2.9. Hằng năm bồi dưỡng và giới thiệu từ 20 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng, trong đó trên 05 đoàn viên được kết nạp Đảng.

2.10. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa tại các cơ sở có hoàn cảnh khó khăn.

2.11. Trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 02 lớp bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng công tác Đoàn cho các ĐVTN trong trường.

2.12. Trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 02 công trình sân chơi cho thanh, thiếu nhi.

2.13. Hàng năm có ít nhất 05 công trình nghiên cứu khoa học cấp khoa và ít nhất 02 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  1. Công tác giáo dục

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đối với cán bộ, giảng viên: đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tiễn; có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đóng góp nhiều sáng kiến cho đơn vị, nhiệt tình hỗ trợ và tham gia vào hoạt động Đoàn và hoạt động tại đơn vị công tác.

Đối với sinh viên: tích cực học tập, nghiên cứu khoa học; phát huy tính sáng tạo gắn với chuyên ngành; đổi mới phương pháp học tập, trung thực trong thi cử, tham gia tích cực các hoạt động của Nhà trường, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

1.2. Giáo dục chính trị tư tưởng:

Tổ chức 100% đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Tăng cường chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, lý luận chính trị, giáo dục pháp luật bằng đa dạng hình thức để thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

1.3. Giáo dục truyền thống:

Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống về Trường, về khoa và ngành nghề học tập, giúp mỗi đoàn viên tự hào về thành tích nổi bậc của Nhà trường trong những năm qua thông qua buổi triển lãm hình ảnh, các cuộc thi tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của khoa, của Trường.

Tăng cường tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 30/4, 27/7, Tết Nguyên đán…

1.4. Giáo dục đạo đức lối sống:

Trọng tâm xoay quanh cuộc vận động “4 xây, 3 chống” (xây dựng ý thức công dân, tinh thần tình nguyện, tình thần hiếu học và tinh thần yêu lao động; chống lối sống ích kỷ, lối sống lạc hậu và lối sống vô văn hóa). Tìm kiếm giải pháp và phương thức cụ thể cho cuộc vận động.

1.5. Giáo dục pháp luật:

Chỉ đạo các cơ sở đoàn có biện pháp tổ chức tuyên truyền về pháp luật cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều phương thức trực quan sinh động như làm báo tường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. cuộc thi kịch, sân khấu hóa “Sinh viên với pháp luật”… Phấn đấu không có sinh viên vi phạm pháp luật trong nhiệm kỳ.

Phối hợp với Phòng HSSV triển khai các chuyên đề pháp luật vào tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, học sinh đầu khóa cho toàn thể sinh viên năm nhất.

2. Tổ chức các hoạt động phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

Phát huy kiến thức chuyên môn của giảng viên, sinh viên vào các hoạt động tình nguyện; định hướng xây dựng các phần việc cụ thể để giải quyết các vấn đề Nhà trường đang quan tâm. Tăng cường nâng cao chất lượng và số lượng sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện lớn như Mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường xuyên…

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Đối với sinh viên: thi đua học tập tốt, xây dựng phương pháp học tập hiệu quả, tham gia tích cực trong quá trình đổi mới phương pháp học tập; đăng ký và phấn đấu nâng cao chất lượng học tập qua từng học kỳ, nâng cao số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu KCKH.

Cán bộ, giảng viên trẻ: Tích cực tham gia nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động học thuật của sinh viên, học sinh, chủ động đăng ký xây dựng công trình thanh niên gắn với chuyên môn như: nghiên cứu khoa học, ngân hàng đề thi trắc nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc.

Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm về phương thức giảng dạy trong sinh viên giữa giảng viên với sinh viên để tìm kiếm các phương pháp giảng dạy hay và hiệu quả để nhân rộng. Tổ chức các diễn đàn gặp gỡ và đối thoại với đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giảng viên trẻ để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và đề đạt các ý kiến xây dựng Nhà trường.

2.3 Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về ý thức giữ gìn, bảo vệ an ninh, chính trị xã hội, không ngừng nâng cao nhận thức và hành động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” củng cố lực lượng nòng cốt, xây dựng các phương án giả định, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

 

3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên

3.1.Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ

Đầu tư nhiều giải pháp hoạt động CLB nhằm tuyên truyền, giáo dục động cơ, thái độ, ý thức học tập trong sinh viên. Phát triển mô hình sinh viên tự tìm tòi, tự đào tạo thông qua các cuộc thi chuyên ngành, Đoàn trường định hướng và tạo cơ chế cho các CLB hoạt động.

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ học thuật tại các khoa tổ chức các cuộc thi học thuật. Tăng cường vai trò cán bộ, giảng viên trẻ trong hoạt động NCKH. Thường xuyên tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia tốt các hoạt động và đạt nhiều thành tích trong học tập và NCKH.

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tăng cường nhiều hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, học sinh ngoại trú, dân tộc, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chú ý phát hiện những trường hợp HSSV gặp khó khăn trong cuộc sống, học tập, công tác, có giải pháp hiệu quả để hỗ trợ.

3.3. Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hội nghị nhằm trang bị các kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên: kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm… Tăng cường thành lập và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng cho sinh viên, tăng cường tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên.

4. Công tác quốc tế thanh niên

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế, bám sát chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua các hoạt động trao đổi văn hóa với thanh niên các nước do Tỉnh đoàn tổ chức hoặc các trường đại học do Trường liên kết đào tạo.

5. Công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

5.1. Công tác xây dựng Đoàn

5.1.1. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên trong việc nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng trong thanh niên. Tổ chức cho 100% đoàn viên học tập 6 bài học lý luận chính trị và các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Tăng cường, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền các nội dung chính trị trong sinh hoạt chi đoàn.

 

  1. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức

- Công tác Đoàn viên:

Nâng cao chất lượng, chính trị và tính tiên tiến của người đoàn viên thông qua việc thực đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và đảm bảo chất lượng trong việc kết nạp thanh niên vào Đoàn, tăng cường chỉ đạo các chi đoàn phát triển đoàn viên từ hội viên do tập thể chi hội giới thiệu và đảm nhận vai trò người bảo đảm.

- Công tác cán bộ:

Duy trì các hội thi, tập huấn cán bộ Đoàn, gặp gỡ đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên đề đối với từng đối tượng cán bộ Đoàn, Hội.

Tăng cường chăm lo cho đội ngũ cán bộ đoàn hội, đồng thời thường xuyên tuyên dương khen thưởng, nhân rộng điển hình những cán bộ đoàn, hội đạt thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường nhằm tạo động lực cho cán bộ Đoàn, Hội.

- Công tác chi đoàn:

Kiên trì thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh, chi đoàn 3 tiêu chí (3 nắm, 3 biết, 3 làm), chi đoàn chủ động công tác. Mỗi Chi đoàn chọn và đầu tư xây dựng mô hình cải tiến nội dung, phương thức sinh hoạt chi Đoàn đa dạng, thu hút, hiệu quả. Tập trung giải pháp cho sinh hoạt chi đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ, sinh hoạt chi đoàn giáo viên, giảng viên trẻ.

5.2. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Tiếp tục đảm bảo vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong công tác Hội sinh viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội sinh viên hoạt động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác Hội.

Hàng năm, phấn đấu tỉ lệ tập hợp thanh niên trên 90%

5.3. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Phối hợp cùng các chi bộ phát huy vai trò Đảng viên trẻ làm nòng cốt trong hoạt động, bồi dưỡng về nhận thức chính trị và tinh thần cách mạng cho đoàn viên ưu tú.

Tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu đến với đoàn viên thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng các chủ trương do Đảng uỷ và Ban Giám hiệu đề ra.

  1. Công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp

6.1. Công tác tham mưu , chỉ đạo

Kiên trì thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm về cơ sở, tăng tính chủ động của chi đoàn trong thiết kế tổ chức các hoạt động và phong trào, chuyển giao một số hoạt động và mạnh dạn phân quyền cho các chi đoàn. Tiếp tục phát huy thế mạnh của từng ngành học, từng khoa trong tổ chức và chỉ đạo hoạt động.

Chỉ đạo các chi đoàn thực hiện giao lưu với các đơn vị bạn trong và ngoài trường.

6.2. Công tác phối hợp

Đẩy mạnh công tác phối hợp với Cấp ủy địa phương, phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, các đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện các kế hoạch liên tịch nhằm tăng cường hoạt động chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi; khai thác nguồn lực phục vụ hoạt động thanh niên tình nguyện (Chiến dịch Xuân tình nguyện, chiến dịch Mùa hè Xanh, các đợt hoạt động cao điểm,…).

7. Các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2019 - 2022.

Nhuần nhuyễn hóa nội dung; tăng cường tính trực quan, sinh động; nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức tiếp cận, tổ chức thực hiện, xây dựng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn. Có giải pháp tiếp cận, nắm bắt tâm tư, tình cảm của ĐVTN chưa yêu thích hoạt động Đoàn- Hội.

 

 

 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an